Indexering SSEW-publicaties over de Dramatische jaren 1914-1919

Op de SSEW-website wordt een index bijgehouden van de inhoud van de Kronieken – De Grote Oorlog en van twee later verschenen series: Dramatische jaren en Provincie- en stadsbundels. Onder het menu ‘Publicaties’ (blauwe balk) wordt in het submenu verwezen naar ‘Index alle SSEW-series’. Door dit aan te klikken krijgt men de keuze welke serie: Kroniek, Dramatische jaren of Provincie- en stadsbundels. Recent zijn de indexen van 73 artikelen uit de vijf tot oktober 2017 verschenen boeken in serie Dramatische jaren op de website geplaatst: België in de slagschaduw van WO I en de jaren 1914, 1915, 1916 en 1917. De index zal worden uitgebreid met het binnenkort te verschijnen zesde deel over het jaar 1918 met als ondertitel ‘De strijd gestreden. De wereld in puin’. Bij een zoekactie naar een auteur of onderwerp worden alle SSEW-series doorzocht en het resultaat weergegeven in volgorde van de datum van uitgifte.

overzicht: