Huldiging Perry Pierik voor toekenning Civis Mundi Prijs

Perry PierikDe SSEW-studiedag op vrijdag 10 november 2017, gehouden op de vertrouwde locatie in de Koningshof te Doorn, had in de middag een speciaal karakter. Na de gebruikelijke inleidingen door de dagvoorzitter prof. dr. Hein Klemann en de SSEW-voorzitter mr. Eugène Rosier werden er slechts vier lezingen gehouden. In plaats van de laatste jaren gangbare vijfde lezing werd aan het einde van de middag het programma gewijd aan de huldiging van het SSEW-erebestuurslid Perry Pierik naar aanleiding van de aan hem toegekende Civis Mundi Prijs.

Het thema van de SSEW-studiedag was het jaar 1917. Tom Tacken presenteerde twee verhalen uit zijn podcast ’veertien-achttien’ handelend over een Brit met de Duitse naam Richard Meinertzhagen en de Canadese bevelhebber Sir Arthur Currie. Kees Schulten ging in op de slag bij Caporetto van oktober 1917 aan de hand van de schrijver Ernest Hemingway (‘A Farewell to Arms’) en vooral op het optreden van luitenant Erwin Rommel en zijn bergtroepen. Na de koffiepauze besprak Johan van Duyse de gang van zaken die leidden naar de Derde Slag van Ieper, die als Passendale de geschiedenis is ingegaan en op 10 november 1917 werd beëindigd. Na de lunch legde Dannie ten Zweege het verband tussen muziek en oorlog uit, opgeluisterd met fragmenten van vrolijke en serieuze soldatenliederen. Een opmaat tot het feestelijke slot van de studiedag.

De aanwezigen werden rond 14.30 uur uitgenodigd naar de Maartenskerk te gaan voor een bijeenkomst ter ere van de historicus en uitgever Perry Pierik. Hij stond in 1994 aan de wieg van de Uitgeverij Aspekt te Soesterberg, de uitgeverij van de door de SSEW sinds 2002 samengestelde kronieken De Grote Oorlog en andere bundels. Hij was in 2001 ook een van de oprichters van de SSEW. Er bestaat dus een stevige band tussen hem en de SSEW zodat het logisch was de huldiging voor de Civis Mundi Prijs tijdens een studiedag te laten plaatsvinden.

Naast uitgever is Perry Pierik uiterst actief als auteur van historische boeken over de 20ste eeuw die in belangrijke mate door de Eerste en Tweede Wereldoorlog werd bepaald. Volgens prof. Wim hij Couwenberg, directeur/hoofdredacteur van Civis Mundi, was Perry Pierik dan ook dé kandidaat om de eerste Civis Mundi Prijs te mogen ontvangen. Namens de Stichting Civis Mundi sprak Geerten Waling de laudatio uit waarin de reden van de toekenning werd toegelicht en de carrière van Perry Pierik als historicus werd geschetst. Zijn oeuvre omvat inmiddels zo’n 40 boeken en er zullen er ongetwijfeld nog meer komen. Met toestemming is de tekst van de laudatio op de SSEW-website gepubliceerd: Laudatio Perry Pierik Civis Mundi.

Geerten Waling

Vervolgens kwam de laureaat zelf aan het woord. En hield een lezing over een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van de 20ste eeuw: De Russische Revolutie uit 1917. De lezing was gebaseerd op een hoofdstuk uit de biografie die Perry Pierik dit jaar over generaal Erich Ludendorff heeft geschreven. De sterke man op rechts in Duitsland in de periode 1915-1925. Lenin en zijn medestanders werden in een trein van Zwitserland via Duitsland naar Sint-Petersburg gestuurd. De bolsjewieken grepen op 25 oktober 1917 (Russische tijdrekening) uiteindelijk de macht en sloten een wapenstilstand met de Duitsers. Het oostfront was weggevallen en Ludendorff kon zich in 1918 concentreren in op het westfront. We weten inmiddels hoe dat is afgelopen.

Tot slot van de bijeenkomst was het tijd om een glas te heffen en Perry Pierik met zijn prijs te feliciteren.

overzicht: