Huidige stand van zaken studiereizen

De SSEW heeft sinds haar bestaan tot en met 2015 ieder jaar kortere (1-3 dagen) en langere studiereizen (4-5 dagen) georganiseerd. De inhoudelijke kant werd verzorgd door de SSEW, terwijl de logistieke kant (vervoer en accommodatie) werd verzorgd door een professionele reisorganisatie - Historizon. Het aantal deelnemers aan zowel de korte als langere SSEW-reizen was de laatste jaren sterk tanende, voornamelijk vanwege de kosten die als te hoog werden ervaren.

De SSEW vindt de uitvoering van studiereizen belangrijk. Naast het historisch onderzoek dat we doen en de publicaties die daarover uitgeven worden, alsmede de Studiedagen waarop resultaten van historisch onderzoek via lezingen bekend worden gemaakt, is het ook van belang fysiek kennis te nemen van de diverse fronten van de Eerste Wereldoorlog. Dit geeft een extra dimensie aan het onderzoek en completeert het beeld van de oorlog door kennis te nemen van de geografische situaties waarin zich het e.e.a. afspeelde. Gezien dit belang heeft het bestuur voor een andere opzet gekozen, waarmee een nieuwe impuls aan de studiereizen wordt gegeven.

Een nieuwe aanpak

Uitgangspunten

 • SSEW faciliteert korte en langere reizen door een Coördinator beschikbaar te stellen, die de reizen op een dusdanige manier organiseert dat dit qua kosten per persoon (p.p.) aantrekkelijker maakt dan voorheen het geval was, toen Historizon de logistiek verzorgde.
 • De SSEW stelt inhoudelijke kennis beschikbaar die via een deskundige Coördinator (historicus) met de deelnemers wordt gedeeld.
 • Het uitvoeren van zowel de korte als lange reizen is niet het initiatief van de SSEW, maar wordt beschouwd als een initiatief van de deelnemers zelf. Dit houdt o.m. in dat iedere deelnemer eigen verantwoordelijkheid draagt en persoonlijk verzekerd moet zijn tegen ongevallen in het buitenland en ook een eigen reis/annuleringsverzekering moet afsluiten. De SSEW kan voor eventuele calamiteiten dus niet aansprakelijk worden gesteld.

Korte reizen (1-3 dagen) en Langere reizen (4-5 dagen)

 • Aantal deelnemers: ca. 8 personen.
 • Inhoudelijke kant: de SSEW Coördinator verzorgt belangeloos een uitgebreide reisbrochure en zal als gids ter plekke optreden.
 • Het regelen van vervoer en accommodatie: wordt door de SSEW Coördinator verzorgd.
 • Mogelijke reisbestemmingen:
  • Kortere reizen (1-3 dagen): forten rond Antwerpen, Ieper, forten rond Luik, vluchtoorden in NL, etc.
  • Langere reizen (4-5 dagen):Westfront (Frankrijk), Oostfront (Lemberg/Lviv, Gallipoli), Zuidfront (Italiaanse Alpen).
  • Initiatief voor een reis:
   • Iedere donateur kan zelf (al of niet met andere geïnteresseerden) het initiatief nemen voor een specifieke reisbestemming en dit melden aan de Coördinator, die dan zal zien of zo’n reis met een kleine groep (ca. 8 deelnemers) haalbaar is en tegen welk geraamd kostenbedrag p.p. Bij niet voldoende deelnemers kan de Coördinator besluiten een bericht aan alle SSEW-donateurs uit te laten gaan met de mogelijkheid voor hen op de reis in te schrijven (Nieuwsbrief of email).
   • Met enige regelmaat zal de SSEW Coördinator òf via de Nieuwsbrief òf met een aparte email aan alle donateurs een aantal korte en lange reisbestemmingen met een richtprijs doorgeven, waarbij u zich kunt opgeven.
   • Betaling: aan de Coördinator moet plaatsvinden ten minste één maand voordat de reis een aanvang neemt, dit i.v.m. reserveringen van hotelaccommodatie en vervoer.

Reisgidsen

Op dit moment zijn reisgidsen van diverse oorlogsbestemmingen beschikbaar, voor studiereizen die SSEW-donateurs zelf willen ondernemen. U kunt deze opvragen bij de Coördinator. Op dit moment zijn de volgende gidsen beschikbaar:

Langere reizen

 • Hindenburglinie rond Cambrai 1917-1918
 • Chemin des Dames 1917
 • Tweede Slag om de Marne 1918
 • Saint-Mihiel Saillant (1914-1918)
 • Slag aan de Somme

Kortere reizen

 • Belgische vluchtelingen op de Veluwe
 • Slag om Antwerpen
 • Forten rond Luik
 • Ieper en Passchendale

Coördinatiepunt Studiereizen

Zoals eerder aangegeven is de SSEW enkel facilitator van de studiereizen. Binnen dit kader heeft het een Coördinator beschikbaar gesteld met grote inhoudelijke kennis over de Eerste Wereldoorlog en die ook ervaren is met het organiseren van studiereizen naar de diverse fronten. De Coördinator kan uiteraard ook beschikken over alle kennis die binnen de SSEW aanwezig is m.b.t. het voorbereiden en uitvoeren van een studiereis. Voorts kan hij beschikken over de communicatie faciliteiten waarover de SSEW beschikt.

De Coördinator voor de reizen is Marcel Nonhebel. Iemand met inhoudelijk, didactische en organisatorische kennis van zaken, die menige studiereis heeft voorbereid en uitgevoerd.

Marcel kan bereikt worden via de email: M. Nonhebel; telefoon: 070 36033205 of 06 51831687. U kunt uiteraard ook een bericht sturen naar SSEW; wij zorgen er dan voor dat het bericht naar Marcel wordt doorgezonden.

overzicht: