Henk van der Linden ontvangt de British Empire Medal

Ambassadeur Sir Geoffrey Adams overhandigt de ‘British Empire Medal' aan Henk van der Linden (foto Marius van Leeuwen)

Op 17 maart 2017 werd SSEW-vicevoorzitter Henk van der Linden onderscheiden met de ‘British Empire Medal’ voor zijn activiteiten om de slachtoffers te herdenken van de torpedering van de drie Britse kruisers HMS Aboukir, Hogue en Cressy op 22 september 1914 voor de Nederlandse kust. De ceremonie vond plaats in de residentie van de Britse ambassadeur Sir Geoffrey Adams in Den Haag in aanwezigheid van tal van genodigden.

Al jaren zet SSEW-vicevoorzitter Henk van der Linden zich in voor de herdenking van de 1459 Britse zeelieden die omkwamen toen op 22 september 1914 voor de Nederlandse kust drie Britse kruisers werden getorpedeerd door een Duitse onderzeeboot. De verouderde kruisers HMS Aboukir, Hogue en Cressy vormden naar een latere omschrijving het ‘Life Bait Squadron’. Dit is de Engelse titel van het boek dat Henk schreef over het dramatische gebeuren. Het is tevens de titel van ‘The Life Bait Squadron Society’ dat nabestaanden verenigt in het herdenken en verzamelen van informatie over de omgekomen zeelieden. Een deel van hen ligt begraven in Den Haag, ’s-Gravenzande en Noordwijk. In september 2014 was Henk de spil voor een grootste herdenking in het Chatham Historic Dockyard behorend tot de plaatsen in Medway waar de meeste zeelieden vandaan kwamen. Ook in Scheveningen werd een herdenking georganiseerd. Zie daarvoor het verslag: Honderdjarige herdenking ondergang drie britse kruisers

Voor al deze op vrijwillige basis uitgevoerde activiteiten heeft ‘Her Majesty the Queen’ aan Henk de ‘British Empire Medal’ verleend. Die werd uitgereikt op 17 maart 2017 in de residentie van de Britse ambassadeur Sir Geoffrey Adams in een korte ceremonie die begon om 12 uur. Gelijktijdig werden de dames Hiltje van Eck en Jeanne Melchers onderscheiden voor hun inzet bij de herdenkingen rond Arnhem en Nijmegen, strijdtonelen van het Britse leger in september 1944. Het was dan ook een druk gezelschap in de residentie gelegen aan Plein 1813. Henk had naast de leden van het SSEW-bestuur zoveel mogelijk andere gasten uitgenodigd onder wie vanzelfsprekend enkele personen uit Medway.

Nadat de ambassadeur iedereen welkom had geheten werden de eervolle vermeldingen voorgelezen door de defensieattaché kolonel James Phillips. Het is niet ongebruikelijk dat de ‘British Empire Medal’ wordt verleend aan Nederlanders die vrijwillig actief zijn om de herinnering aan de Britse strijd in de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Maar zoals werd gememoreerd is het wel uitzonderlijk dat dit wordt gedaan door een Nederlander voor slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, een conflict waarin niet daadwerkelijk werd meegestreden. Lees hier de volledige tekst van de Award: BEM Award Henk van der Linden

Na het overhandigen van de onderscheidingen volgde een lange receptie tot 14 uur waarbij vrijelijk alle met historische schilderijen en portretten gedecoreerde kamers van de residentie bezocht mochten worden. En uiteraard alle genodigden Henk van harte konden feliciteren.

overzicht: