Geschiedenis in onderwerpen

Geschiedenis in onderwerpen¹⁰

In dit deel vijf bladzijden over de Eerste Wereldoorlog met veel citaten uit C. Brinton. Erfenis der eeuwen, dl 3, Amsterdam 1956. Er komen weinig inhoudelijke oorlogsfeiten in voor. Alleen Verdun wordt aangestipt.

Aan de kantlijn staan vragen over de stof. De vredesconferentie van Versailles wordt slechts genoemd maar niet nader uitgewerkt.

In een citaat van C. Brinton (blz 143), wordt uitgelegd waarom bepaalde Amerikanen tegen de op 6 april 1917 afgelegde oorlogsverklaring aan het adres van Duitsland waren.

„Boosaardige minderheden verlokten de Verenigde Staten aan de oorlog deel te nemen. Bankiers die de geallieerden geld hadden geleend en op die manier hun belegging veilig wilden stellen; dwaze idealisten, die net als president Wilson de wereld ‘safe for democracy’ wilden maken. Waar men ook over kan debatteren is de vraag of de Verenigde Staten wel aan de oorlog hadden deelgenomen, wanneer de Duitsers niet tot hun onbeperkte duikbootoorlog waren overgegaan”.

In de korte samenvatting (blz 9) wordt in punt 2 opgemerkt: „Terecht kan van Duitsland en Oostenrijk worden gezegd dat zij op oorlog aanstuurden en daardoor de hoofdschuldigen zijn”.

Je zou conclusie kunnen trekken dat de vijf erkende schrijvers van deze geschiedenismethode in 1978 aanzienlijk minder genuanceerd over de schuldvraag dachten dan thans het geval is.

overzicht: