Feldgrau in de Argonne 1914 - 1918

Drie jaar na “Verstild en Versteend” (een uitgave van het Davidsfonds, samen met P. Goossens) verschijnt van Wim Degrande een tweede boek, namelijk een uitgave over de strijd in de Argonne tijdens de Eerste Wereldoorlog: “ Feldgrau in de Argonne 1914-1918. Vier jaar strijd vanuit Duits perspectief”. Dit boek is geen vervolg op “Verstild en Versteend” noch een reisgids over de Argonne.

Cover boekOver de Argonne verschenen tot nu toe niet zoveel Franse of Duitse uitgaves, laat staan een Nederlandse uitgave. Daarbij behandelen deze meestal enkel het offensieve jaar 1915 en dit vanuit Frans standpunt. Maar wat met de andere oorlogsjaren (1914 bijvoorbeeld) en het verloop aan Duitse zijde ? Dit boek wil deze lancune opvullen en probeert hierop een antwoord te geven.

“Feldgrau in de Argonne 1914-1918. Vier jaar strijd vanuit Duits perspectief” schetst de strijd in het moeilijke terrein van de Argonne. Van de moeilijke eerste oorlogsmaanden in 1914 over het jaar 1915 tot en met de jaren van stellingenoorlog 1916-1918. Daarbij werd uitsluitend geput uit Duits bronnenmateriaal. Het verloop en de ontwikkeling van deze gevechten werd daarmee enkel bekeken vanuit Duitse zijde.

Naast het overzicht van het militair-historisch verloop werden nog vijf specifieke hoofdstukken toegevoegd met Argonne gerelateerde thema’s zoals de mijnenoorlog (met actuele foto’s), de Argonnenbahn (smalspoor) of de (verdwenen) Duitse begraafplaatsen en monumenten. Alleen al aan dit laatste thema werden meer dan 50 pagina’s gewijd.

Het boek werd uitvoerig geïllustreerd met meer dan 275 illustraties, waarvan meer dan 200 Duitse archiefbeelden. Het militair-technisch verloop werd extra ondersteund door meer dan 30 kaarten en schetsen die de bewegingen in het specifiek terrein van de Argonne verduidelijken. Dit is het eerste standaardwerk dat de (meestal ongekende) strijd in de Argonne integraal naar voor brengt.

Het boek met formaat 16x24 cm telt 328 z/w pagina’s en werd gedrukt op 150 gr maco (satin) kwaliteitspapier. Softcover in kleur en garengenaaid. Het boek is niet te koop in de gewone boekhandel en werd op een beperkte oplage gedrukt. Normaal komt het binnenkort ook te koop in enkele musea.

Meer info op www.argonne1418.be

Bestellen kan via email: argonne1418@skynet.be

overzicht: