Exhibit 5: Het Krüger telegram

(Bron:Die Grosse Politik der europaïschen Kabinette 1871-1914 (Berlin 1922-1927) Vol.2, doc.2610, p31-32. 227)

January 1896. The Kaiser congratulated the president on repelling the Jameson Raid, a sortie by 600 irregulars from Cape Colony into the Transvaal under the command of Leander Starr Jameson. The raid was intended to trigger an uprising by the primarily British expatriate workers but was a fiasco with around 30 raiders killed and the rest surrendering.

The telegram read:

I express to you my sincere congratulations that you and your people, without appealing to the help of friendly powers, have succeeded, by your own energetic action against the armed bands which invaded your country as disturbers of the peace, in restoring peace and in maintaining the independence of the country against attack from without.


Dit telegram werd in de Duitse pers bejubeld maar veroorzaakte verdere verwijdering tussen Engeland en Duitsland en verhoging van de internationale spanning. In het telegram gaf de keizer te kennen dat hij zich volledig achter de onafhankelijkheid van Transvaal opstelde in een gebied dat door de Britten beschouwd werd als hun eigen ‘sphere of influence’. De verwijzing in het telegram naar ‘friendly powers’ kon niet anders worden opgevat dat Duitsland zich beschikbaar stelde in te grijpen indien daar om gevraagd zou worden.

overzicht: