Exhibit 3: Vernichtungsbefehl Herero’s

Op 2 oktober 1904 vaardigde generaal Von Trotha zijn beruchte Vernichtungsbefehl uit om alle overgebleven Herero uit de Duitse kolonie te verdrijven of te doden:

‘Ich, der große General der Deutschen Soldaten, sende diesen Brief an das Volk der Herero. Die Herero’s sind nicht mehr deutsche Untertanen. Sie haben gemordet und gestohlen, haben verwundeten Soldaten Ohren und Nasen und andere Körperteile abgeschnitten, und wollen jetzt aus Feigheit nicht mehr kämpfen. Ich sage dem Volk: Jeder, der einen der Kapitäne an eine meiner Stationen als Gefangenen abliefert, erhält tausend Mark, wer Samuel Maharero bringt, erhält fünftausend Mark. Das Volk der Herero muss jedoch das Land verlassen. Wenn das Volk dies nicht tut, so werde ich es mit dem Groot Rohr dazu zwingen. Innerhalb der Deutschen Grenzen wird jeder Herero mit und ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen, ich nehme keine Weiber oder Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volke zurück, oder lasse auf sie schießen.’

(‘Ik, de grote generaal van de Duitse soldaten, zend deze brief aan het Hererovolk. De Herero’s zijn geen Duits onderdaan meer. Jullie hebben gemoord en gestolen, jullie hebben gewonde soldaten de oren, neuzen en andere lichaamsdelen afgesneden en willen nu uit lafheid niet meer vechten. Ik zeg tot het volk: een ieder die één van de kapiteins bij één van mijn posten aanbrengt, ontvangt 1000 mark, diegene die Samuel Maharero aanbrengt, ontvangt 5000 mark. Het Hererovolk echter moet het land verlaten. Wanneer het volk dat niet doet, dan zal ik ze met groot geschut daartoe dwingen … Binnen de Duitse grenzen zal iedere Herero met of zonder geweer, met of zonder vee, worden neergeschoten, ik neem geen vrouwen en kinderen meer op, ze worden naar hun volk teruggedreven of ik laat op ze schieten. Dit zijn mijn woorden aan het Hererovolk.’)

Hij ondertekende het bevel met: ‘De grote generaal van de machtige Duitse Keizer.’

(‘All Herero’s must leave this land… Any Herero found within the German borders with or without a gun, with or without cattle, will be shot. I shall no longer receive any women or children; I will drive them back to their people or have them fired upon. This is my decision for the Herero people’). 55

overzicht: