De Eerste Wereldoorlog in geschiedenismethoden / 1. de Basisschool

1. De basisschool (vroeger lagere school)

Ik maak in de volgende hoofdstukken gebruik van de gegevens die mij door de bekendste uitgevers van geschiedenismethoden in Nederland ter beschikking zijn gesteld. De methoden na 1993 zijn voor een groot deel afhankelijk van de kerndoelen die de overheid aangeeft.

* Bij de tijd 4, Geschiedenis voor de basisschool

In deze methode wordt hoegenaamd niets over de Eerste Wereldoorlog verteld. In hoofdstuk 2 wordt op bladzijde 29 het volgende meegedeeld. “Pas in 1919 krijgen vrouwen in Nederland kiesrecht. Dan is net de eerste wereldoorlog (1914-1918) achter de rug. In die oorlog moeten miljoenen mannen tegen elkaar vechten”.

Tel uit je winst. Waarschijnlijk ware het beter geweest om die zinnen ook maar weg te laten. Wat heeft een kind van 12 jaar aan deze informatie?

* Wijzer door de tijd, geschiedenismethode voor de basisschool

In hoofdstuk 3 is bladzijde 22 geheel gewijd aan de oorlog. Erboven staat: 1 Nederland deed niet mee.

“In 1914 brak er een grote oorlog uit. Hij begon tussen Oostenrijk en Servië. Duitsland hielp Oostenrijk. Rusland, Frankrijk en Engeland kozen de kant van Servië. In die oorlog werden nieuwe wapens gebruikt”.

Er staan drie foto’s bij. Een onderzeeboot, een tank en een vliegtuig. Dan wordt nog uitgelegd dat Nederland niet meedeed maar wel mobiliseerde. Veel Belgen vluchtten naar Nederland en voedsel was op de bon. Voorts nog een foto van parmantig poserende soldaten waarbij er eentje languit voor de troep ligt. Gebruikelijk in die tijd.

Het hangt hier van de meester af wat hij er verder nog aan toevoegt.

overzicht: