De Eerste Wereldoorlog

Recensie door J.H.J. Andriessen

Schrijver: Hew Strachan
uitgeverij: Anthos/Standaard
Isbn 90-7634-170-2


Weer een door uitgeverij Anthos/Standaard verzorgde vertaling van een belangwekkend boek over de Eerste Wereldoorlog.

Anthos maakt het daarmede mogelijk dat ook dit weer van oorsprong in de Engelse taal geschreven boek voor een groot publiek beschikbaar komt en zet daarmede een trend in die alle lof verdient.

In 10 hoofdstukken, rijk geïllustreerd en van goede kaarten voorzien, beschrijft de vooraanstaande Britse historicus Hew Strachan op opvallend objectieve wijze, de Eerste Wereldoorlog vanaf de oorsprong tot en met einde, de wapenstilstand en de uiteindelijke vrede. Niet alleen de politieke achtergronden, maar ook de belangrijke veldslagen, de strijd in het Midden-Oosten en aan het Russische front, de strijd in Afrika en Azie maar ook de strijd ter zee en de blokkade van Duitsland komen uitgebreid aan de orde.

Het boek van Strachan is echter niet alleen opvallend door zijn helder betoog en de uitgebreidheid van zijn onderwerpen waardoor de lezer een goed inzicht krijgt in het totaal van de gebeurtenissen en hun onderling verband, opvallend is ook het feit dat, in tegenstelling tot veel Britse historici die deze oorlog beschreven, Strachan niet probeert de Britse rol in dit wereldconflict altijd en overal zo gunstig mogelijk voor te stellen. Alhoewel ook hij niet geheel en al ontkomt aan de in de loop der jaren ontstane mythevorming en mogelijk als gevolg daarvan hier en daar tot onjuiste gevolgtrekkingen komt, slaagt hij er toch in tot een over het algemeen historisch verantwoorde weergave van dit wereldconflict te komen waarbij hij een kritische houding ten aanzien van de rol van de geallieerde landen en Amerika zeker niet schuwt. Dat maakt zijn boek zowel voor de minder goed op de hoogte zijnde lezer als voor de deskundige, tot een interessant en leerzaam werk. Wij kunnen „De Eerste Wereldoorlog” van Hew Strachan, ook in de Nederlandse vertaling zoals die thans door Anthos wordt uitgegeven dan ook ten zeerste aanbevelen.

overzicht: