Drie massagraven voor de Nederlandse kust

Auteur: Henk H.M. van der Linden

Uitverij; Aspekt te Soesterberg

Isbn: 13-978-90-5911-990-1

NUR: 680

 

Prof. Koen Koch schreef in het voorwoord van dit boek o.a:

Op 22 september 1914 werden vlak voor de Nederlandse kust drie Britse oorlogsschepen, de Aboukir, de Cressy en de Hogue, getorpedeerd door de Duitse onderzeeboot U-9.

Daarbij kwamen 62 officieren en 1397 manschappen om het leven. Twee Nederlandse koopvaarders, de Titan en de Flora, slaagden er in respectievelijk 286 en 147 man nog levend uit de zee te halen. Nog weken na de ramp spoelden de lijken van Britse zeelieden aan de Nederlandse kust aan. Enkele tientallen van hen zijn begraven op begraafplaatsen in Den Haag, ’s-Gravenzande, Noordwijk, Haarlem en Vlissingen.

 

Op nauwkeurige wijze ontrafelt de auteur de mysteries die deze ramp hebben omgeven. De Britse schepen moesten voorkomen dat Duitse onderzeeboten het verkeer door het Kanaal, essentieel voor het overbrengen van Britse troepen naar het Europese vasteland en dus voor het voortzetten van de oorlog tegen de Duitsers, zouden kunnen bedreigen. Deze belangrijke zaak werd echter overgelaten aan verouderde schepen waarvan de marineleiding wist dat ze eigenlijk voor die taak ongeschikt waren, met een onervaren bemanning van reservisten en adelborsten. En hoe kon het gebeuren dat één Duitse onderzeeboot in nog geen twee uur, drie Britse kruisers wist te torpederen zonder dat de Britten te hulp schoten?

 

Henk van der Linden beschrijft dit alles evenals de wijze waarop de Titan en de Flora erin slaagden toch nog zoveel Britse zeelieden te redden. Met behulp van persoonlijke getuigenissen maakt van der Linden het lot van de slachtoffers invoelbaar. Hij heeft met dit boek een monument opgericht voor de honderden Britse zeelieden die op 22 september 1914 bij deze ramp zijn omgekomen.

overzicht: