Donateur worden

Algemeen Nut Beogende InstellingAls donateur van de SSEW heeft u recht op:

  • De ontvangst van vier Nieuwsbrieven per jaar  aan het einde van ieder kwartaal, inhoudende nieuwe ontwikkelingen binnen de SSEW, zoals komende veldreizen, studiedagen, onderwijsprogramma’s, en dergelijke, almede een uitgebreid overzicht van nieuwe binnen- en buitenlandse publicaties over de Eerste Wereldoorlog;
  • Voorrang bij deelname aan studiedagen in Nederland en veldreizen naar de diverse fronten;
  • Korting op de kosten voor deelname aan SSEW cursussen aan Volksuniversiteiten.

De kosten van het donateurschap zijn € 20 per jaar (voor diegenen die de Nieuwsbrief per post willen ontvangen zijn de kosten € 30 per jaar). De donaties kunnen overgemaakt worden ten name van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog te ‘s Hertogenbosch, rekening nummer NL60 RABO 0336 4682 10 - SWIFT/BIC RABONL2U.

Door de belastingdienst is de Stichting aangemerkt als een “Algemeen Nut Beoogde Instelling. Dit biedt donateurs het voordeel dat een donatie en/of gift volgens de geldende fiscale regels van de belastingdienst aftrekbaar zijn. Volgens de nieuwe “Geefwet” mag de donateur voor de berekening van zijn of haar giftenaftrek de gift verhogen met 25%. Deze verhoging kan maximaal € 1.250 zijn. Bedrijven mogen hun giftenaftrek zelfs verhogen met 50% tot een maximum van € 5.000. Zie ook www.belastingdienst.nl.

 

U kunt zich hieronder opgeven als donateur

Alle invulvelden met een * moeten worden ingevuld.

U ontvangt hierop uw nieuwsbrieven en een bevestiging van uw aanmelding.
Vul hier het bedrag in (alleen cijfers !) dat u wilt doneren. Het minumum bedrag is € 20,00 of € 30,00 per jaar.