Dienstpost tijdens de mobilisatie

Op 20 november 1916 werd er een bericht verstuurd vanuit de ¨Legerplaats Bij Zeist¨, gericht aan de burgemeester van de gemeente Echteld in de provincie Gelderland.

Het betrof hier een aankondiging die te maken had met de kostwinnersvergoeding.

De letterlijke tekst op de kaart luidt:

¨ De commandant aan de voorzijde genoemd heeft de eer U Edelachtbare mede te deelen dat de milicien Dirksen Hendrik Roelof lichting 1915 onder no. 7 stamboek 17905, conte 1219met ingang van 18 November is bevorderd tot milicien hoornblazer¨

20 November 1916

De burgemeester van Echteld was in die dagen H. Houtkoper. Hij was maar liefst achtentwintig jaar burgervader. Tussen 1914 en 1942 en heeft in die functie dus twee oorlogen meegemaakt.

Deze mededeling had voor de betrokkenen financiële consequenties. Blijkbaar was Hendrik Roelof Dirksen de kostwinner van een gezin en werd zijn soldij verhoogd, vanwege deze bevordering.

Vanwege de dienstpost is de kaart niet voorzien van een postzegel. Wel een paar fraaie stempels. Het stempel van verzending op 20 november 1916 laat zien dat deze afkomstig is uit de legerplaats bij Zeist, waar al sinds Napoleontische tijden militairen gelegerd waren. Tijdens onze mobilisatie waren er ook geïnterneerden ondergebracht en tot op vandaag heeft het nog een militaire functie als Kamp Zeist.

Getuige het aankomststempel van 21 november 1916 werd de kaart bezorgd vanuit het hoofdpostkantoor te Ochten, dat tot de herindeling van 2001 bij de gemeente Echteld behoorde.

 

auteur: Arrie Rombout

ar.rom@planet.nl

overzicht: