Cursus Eerste Wereldoorlog voor Volksuniversiteiten

SSEW heeft een 6 delige cursus ontwikkeld voor de Volksuniversiteiten in Nederland over alle aspecten van de Eerste Wereldoorlog. Deze bestaat uit de volgende delen:

  1. Het Europa van de 19e eeuw (maatschappelijke, politieke, economische en filosofische ontwikkelingen)
  2. De opmaat tot de crisis in 1914 (allianties, dreigingen, Balkanoorlogen, Serajewo)
  3. De crisis van 1914 (politieke overwegingen, militaire plannen)
  4. De strijd ter land (westfront, oostfront, zuidfront)
  5. De Zeeoorlog en de rol van de VS (blokkades, duikbotenoorlog, opkomst van de VS)
  6. De afloop en het daaropvolgend drama (wapenstilstand, Versailles, communisme, nationaal socialisme 

 

De cursus wordt verzorgd door SSEW docenten met een pedagogische achtergrond en wordt ondersteund met powerpopints, hand-outs, een reader en het boek van J. H.J.H. Andriessen, getiteld: “De Andere Waarheid”. Cursustijd per deel bedraagt 1½ uur met tussenin een pauze van 15 minuten.

 

 De cursus is ontwikkeld op basis van historisch bronnenmateriaal  en geeft daarover een neutrale interpretatie van de gebeurtenissen , wat op belangrijke punten afwijkt van de patriottische  geschiedschrijving zoals die door de overwinnaars is beschreven en nog steeds in de Nederlandse geschiedenisboeken wordt uitgedragen.

 

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot drs. Anton T. Kruft, tel. 0343 442761, of via de SSEW email.

overzicht: