Cursus Eerste Wereldoorlog voor middelbare schoolgemeenschappen

Ervan uitgaande dat de 20e eeuw niet begrepen kan worden zonder goede kennis te hebben van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), heeft de SSEW een cursus ontwikkeld voor de bovenbouw van de middelbare scholieren.

 

SSEW biedt minimaal twee lesuren aan, met name één lesuur (ca. 45 min.) over de Eerste Wereldoorlog in algemene zin, zoals:

 • Aanleidingen (nieuwe staten, politieke structuren, balance of power),
 •  Vredesverdrag van Versailles (wapenstilstand, vredesvoorwaarden, schuldvraag)
 • De nasleep ervan (Weimar republiek, hyperinflatie, opkomst communisme, Hitler)

 

Het tweede lesuur (eveneens ca. 45 min.) handelt over één specifiek aspect van de oorlog. Een keuze kan gemaakt worden uit de volgende onderwerpen:

 • Belgische vluchtelingen in Nederland (1914-1918)
 • Brieven van en naar het Franse front (1914-1918)
 • Oorlogshandelingen tijdens de oorlog n België (Luik, Antwerpen, IJzerfront, Ieper)
 • De vrede van Versailles, de schuldvraag en de gevolgen daarvan tot in het interbellum
 • De loopgraven oorlog (1914-1918)
 • De mythe rond de Duitse keizer Wilhel II
 • De duikbotenoorlog
 • De opmaat naar WO I: Wenen, Balkan, de moordaanslag, positie Duitsland, Rusland/Servië
 • Waarom Groot Brittannië van een continentaal conflict een wereldoorlog maakte.

Het is ook mogelijk om meerdere onderwerpen over diverse data te plannen. Specifieke wensen m.b.t. de inhoudelijke kant zijn bespreekbaar.

 

De cursus wordt door SSEW docenten met een pedagogische achtergrond verzorgd aan de hand van powerpoints.  Kosten van vervoer en eventueel lunch moeten rechtstreeks worden voldaan aan de SSEW docent.

Belangstellende scholen of docenten kunnen verdere inlichtingen verkrijgen via het email adres van de SSEW, of telefonisch onder nummer 0343 442761.

overzicht: