Commissies / Project teams

Naam

Korte beschrijving Activiteit

Coordinator

Leden

Jaarboek

Alle zaken ontwikkelen en uitwerken t/m het publiceren van de jaarlijkse SSEW Kroniek 1914-1918. Voorts het samenstellen van jaarboeken 1914-1918 op basis van eerder verschenen Kroniek-artikelen

H. van der Linden

L. Dorrestein
R.J. de Vogel
P. Pierik

SSEW-publicaties

Het verzorgen van uitgaven per Nederlandse provincie en/of stad m.b.t. lokale oorlogservaringen tijdens WO I

H. van der Linden

Afhankelijk van provincie/stad

Nieuwsbrief

Het 4 maal per jaar laten verschijnen van dit medium, ter verdere voorlichting en informatie aan de donateurs

T. Sas

E.R.J. Wils
J. Storken
E.J.M. Rosier

Studiedag

Het organiseren van een halfjaarlijkse studiedag voor donateurs SSEW en andere belangstellenden

H. van der Linden

J. van Raan
E.J.M. Rosier

Musea

Initiëren en ondersteunen van tentoonstellingen m.b.t. aspecten van WO I

J. van RaanStudiereizen

Organiseren, promoten en uitvoeren van studiereizen voor donateurs en andere belangstellenden naar fronten van WO I

M. Nonhebel

L. van der Vliet
Historizon

Onderwijs

Ontwikkelen van onderwijsmateriaal m.b.t. WO I voor in principe alle vormen van onderwijs en de uitvoering ervan ter hand nemen

M. Nonhebel

R.J. de Vogel
M. Nonhebel
L. van der Vliet

Research

Het entameren van onderzoek m.b.t. alle aspecten van WO I en de discussie en publicatie ervan via de geëigende kanalen

Vacature

R.J. de Vogel

Promotie SSEW

Het uitvoeren van alle activiteiten als verwoord in de bestuursnota “Promotie SSEW”

E.J.M. Rosier

H. van der Linden

Website SSEW

Het ontwikkelen, onderhouden en met informatie updaten van de SSEW website

E.R.J. Wils
E.R. Heuperman

S. Wegereef
J. Bär

overzicht: