Civis Mundi Prijs voor uitgever en historicus Perry Pierik

In nummer 47 van Civis Mundi zijn Civis Mundi Prijzen van € 5.000 en € 2.500 ingesteld voor bijzondere bijdragen aan het beschrijven en doorgronden van de ontwikkelingsgang, de problematiek, het perspectief en de controverses rond het project der moderniteit, zoals Civis Mundi dat vanaf de oprichting begin jaren ’60 van de vorige eeuw als belangrijkste thema gekozen heeft. We deden dat in het voetspoor van de historicus Jan Romein en diens bekende theorie van het Algemeen Menselijk Patroon van premoderne culturen en Europa als afwijking daarvan, en eerste exponent van de moderniteit. Deze Civis Mundi Prijs wordt voor het eerst toegekend aan de publicerende uitgever, historicus en schilder Perry Pierik. Lees hier het volledige artikel: Civis Mundi Prijs voor uitgever en historicus Perry Pierik

overzicht: