censuur

Gecensureerde post is zo oud als de post zelf.

Ten tijde van de eerste W.O. mochten militairen hun post gratis naar het thuisland verzenden. Wel werd de post gecontroleerd door de militaire censor, die indien nodig de post opende en zo hier en daar het censorpotlood hanteerde. Voornamelijk in plaatsgevoelige informatie. Stel je voor dat men thuis in Engeland zou weten vanuit welke plaats de post was verzonden.

Soms nam dit (in onze hedendaagse opvatting) wel wat extreme vormen aan, getuige onderstaande briefkaart.

censuur

Deze kaart werd door een Engelse militair verzonden op 14 juli 1917 vanuit ?

De plaatsnaam boven aan de kaart en de plaats waar de drukkerij stond (rechtsonder) zijn zorgvuldig doorgekrast.

censuur

Op de achterzijde zijn twee stempels aangebracht. De éne is van het veldpostkantoor en voorzien van de datum: 14 juli 1917. Het andere stempel is geplaatst door ‘’field censor 430” om aan te geven dat dit poststuk officieel is gecensureerd.

 

Arrie Rombout

overzicht: