Briefkaart 1918-08-23 van Auguste aan Berthe

Zoals ik in de inleiding al schreef, werd gewoon briefverkeer door militairen aan het eind van de oorlog door de Fransen verboden. Vanaf januari kwamen er briefkaarten waarop je aan de achterkant wat tekst kon schrijven maar beslist niet je legeradres (Zie briefkaart rechts, de inhoud aan de achterzijde volgt nog).

Briefkaart 23 augustus 1918 - achterzijde
Nog weer later mocht er ook geen tekst meer geplaatst worden. Je kon alleen doorstrepen wat niet van toepassing was (Zie briefkaart rechts).

Briefkaart rechts:

Datum 23 augustus (1918 staat op poststempel) in het leger.

Aan de zijkant staat: Kras de niet ter zake doende gegevens door. Niets toevoegen, behalve de datum en de handtekening.

Het gaat goed.  
Ik heb een brief van u (jou) gekregen

pas geleden

lange tijd geleden

Ik ben gewond

licht

tamelijk ernstig

Ik ben ziek (idem)

licht

tamelijk ernstig

Ik ben geëvacueerd (verplaatst)  
Ik ben in het ziekenhuis  
  Handtekening


Je kunt duidelijk zien wat Auguste Chanson heeft aangekruist.

 

Briefkaart onder:

Poststempel 18 januari 1918 + het gebruikelijke adres in Dampierre

Correspondentie van de Legers van de Republiek

Briefkaart vrij van port (portokosten)

Aan de zijkant staat: Nationale drukkerij - Model A voor de troepen in actie.

De militairen in het leger moeten niet hun adres op de briefkaarten zetten die ze onbedekt versturen. Ze dienen zich te beperken ze (de briefkaarten) te ondertekenen.
Ze kunnen slechts hun adres aan hun correspondenten (familie, vrienden) geven in een gesloten enveloppe.

Briefkaart 18 januari 1918 - voorzijde

overzicht: