Brief van de Britse koning aan zijn soldaten die naar het front vertrokken

Buckingham Palace

August 1 1914.

 

You are leaving home to fight for the safety and honour of my Empire.

Belgium, whose country we are pledged to defend, has been attacked and France is about to be invaded by the same powerful foe.

I have implicit confidence in you my soldiers.

Duty is your watchword, and I know your duty will be nobly done.

I shall follow your every movement with deepest interest and mark with eager satisfaction your daily progress, indeed your welfare will never be absent from my thoughts.

I pray God to bless you and guard you and bring you back victorious!

 

(uit: Officers Manual of the Western Front 1914-1918, London-2008, isbn 9781844860722)

 

( In deze brief aan zijn soldaten herhaalt de Britse koning dat Engeland verplicht was om België te verdediging zoals ook de Britse minister-President Asquith en de minister van Buitenlandse Zaken dit officiëel hebben verkondigd.

In werkelijkheid was Engeland in het geheel niet verplicht om België gewapenderhand ter hulp te snellen. Het verdrag van 1839 voorzag in een neutraliteit van België en een garantie van de ondertekenaars die neutraliteit niet te zullen schenden. Van een gewapende verdediging van België door de verdragspartners als die neutraliteit zou worden geschonden was echter geen sprake. In 1870, tijdens de Frans-Pruisische oorlog sloot Engeland met zowel Frankrijk als met Pruisen aparte verdragen waarin ze vastlegde dat ze, indien de Belgische neutraliteit zou worden geschonden door één der partijen, ze onmiddellijk aan de kant van de andere partij aan de oorlog zou gaan mee doen. In 1914 sloot ze dergelijke verdragen echter niet maar verkoos direct de kant van Frankrijk te kiezen).

overzicht: