Brief 1918-06-30 van Auguste aan zijn vrouw Berthe

Brief van Auguste Chanson aan zijn vrouw Berthe, geschreven op 30 juni 1918.

 

De oorlog loopt op een einde. Rechtstreeks brieven sturen naar huis en terug ontvangen, wordt door de strijdvoerende legers steeds moeilijker gemaakt. Er zou informatie in kunnen staan waaruit de vijand profijt zou kunnen trekken. Er werd gewerkt met gekleurde invulkaarten, waarvan een voorbeeld reeds opgenomen is bij het onderwerp Frontbrieven op de website van SSEW. Er werd natuurlijk wel gesmokkeld. Bijvoorbeeld verlofgangers die brieven meenamen van soldaten aan het front en deze postten of thuis afgaven. Andersom naar het front gebeurde dat ook. Deze brief kwam heelhuids aan.

 

De 30ste - 6 - ‘18 in het leger

 

Mijn lieve Berthe

 

Ik heb de twee briefkaarten ontvangen van mijn twee kinderen. Ze hebben ons een groot plezier gedaan.

Ik ben nog altijd in goede gezondheid. Ik hoop dat bij ons (in Dampierre) het ook allemaal goed gaat.

We bevinden ons nog steeds op dezelfde plaats.

Ander onderwerp: als je bij meneer Chabeuf langs gaat, moet je hem zeggen dat de zoon Dominant een kogel opgelopen heeft die dwars door zijn buik is gegaan, van de ene kant naar de andere. Een zeer gevaarlijke wond, misschien is hij wel dood.

Ik wil je geen ander groot nieuw te kennen geven. Mijn gezondheid is tamelijk goed.

Ik eindig door jou te omhelzen vanuit heel mijn hart.

Hij die van je houdt en jij lieveling dat ben jij.

 

Auguste 

 

 

 

 

overzicht: