Brief 1915-11-29 van vriend Paul Matiron aan Auguste Chanson

Paul Matiron woont in Mirabeau-sur-Bèze in de Côte-dÓr, nabij Dijon en heeft blijkbaar ook gevochten aan het front en eerder een brief aan zijn vriend gestuurd. Aan het briefpapier is te zien dat het een gemêleerd bedrijf betreft: timmerbedrijf, wagenmakerij, meubelmakerij, paardenstallen en tevens café en restaurant.

 

Mirebeau, de 29ste november 1915.

Beste Auguste,

Omdat je die geweldige veldslag van „Champagne” hebt bijgewoond en er zelfs deel van uitmaakte, weet je nu inderdaad wat oorlog nou uiteindelijk betekent.
Wij hebben veel gevangenen gemaakt en vrij veel moffenregimenten vernietigd; maar helaas, zoals je zegt, hoeveel van de onzen zijn gevallen waar ik van hield.


Immers nu is het moment gekomen met zulke grote opofferingen dat we ons ernaar moeten voegen om te denken zoals het nu eenmaal is, de greep op de overwinning.
Je moet maar hopen dat zulks misschien niet lang meer duurt.en dat zoveel inspanningen niet tevergeefs zullen zijn.
Je zult het daar wel niet warm hebben, hoewel de loopgraven misschien beter bevoorraad zijn en gerieflijker zijn dan vorig jaar in dezelfde tijd. Ik verzeker je dat hier al lange tijd een flinke bries (wind) waait en dat we vaak denken aan jullie soldaten van Frankrijk die alles verdragen om ons de roem terug te brengen met de vernietiging van Duitsland.
Ik wens je goede moed en een goede gezondheid.
Het schijnt dat de verloven weer opgepakt gaan worden en als dat eenmaal afgehandeld is, weer beginnen.
De gehele familie voegt zich bij mij om je hun beste vriendschap te sturen.
Ik druk je de hand.

P. Matiron.

 

P.S. De vriend Carry heeft je moeten verlaten. Zoniet, geef hem de groeten van ons.

Brief 29 november 1915 kant 1

 

Brief 29 november 1915 kant 2

overzicht: