Boekenlijst HAVO/VWO examen geschiedenis Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog is eindexamenonderwerp in het voortgezet onderwijs (VWO en HAVO).
De CEVO (Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven) publiceerde op 20 maart 2007 de officiële stofomschrijving (CEVO-mededeling - kenmerk CEVO-06.0427) als onderdeel van het centraal examen geschiedenis VWO en HAVO 2008. Het thema uit het domein ‘Oorlog en Vrede’ en het subdomein ‘Internationale betrekkingen en oorlogvoering’ luidt: ‘Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen’.
Op verzoek herdrukken wij hier nogmaaals de door het CEVO aanbevolen literatuurlijst.Literatuur Eerste Wereldoorlog 1914 - 1918
J.H.J. Andriessen - De andere waarheid.
Een nieuwe visie op het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog 1914 - 1918.
Amsterdam 1999
S. Audoin en A. Becker 14 -18 De Grote Oorlog opnieuw bezien.
Amsterdam 2004.
L. van Bergen - Zacht en Eervol. Lijden en sterven in een Grote oorlog. Den Haag 2001.
C. en K. Brants - Velden van weleer. Reisgids naar de Eerste Wereldoorlog. Amsterdam 2001
R. Chickering - Imperial Germany and the Great War 1914-1918. Cambridge 2004
N. Ferguson - The pity of war. New York 2000.
S. Grayzel - Women and the First World War. London 2002.
R. Henig - De oorzaken en achtergronden van de Eerste Wereldoorlog. Amsterdam 1997.
J.F.Hutchinson - Champions of charity: war and the rise of the Red Cross. New York 1996.
M. Jurgs - De kleine vrede in de Grote Oorlog. Kerstmis 1914 aan het westelijk front. Amsterdam 2003.
J. Keegan - De Eerste Wereldoorlog 1914 - 1918. Amsterdam 1998.
D. Stevenson - 1914 -1918. The History of the First World War. London 2004.
H. Strachan - The First World War. London 2005.

overzicht: