Boekenbeurs

Voor donateurs die in het bezit zijn van boeken over de Eerste Wereldoorlog en die wellicht willen ruilen of voor een schappelijke prijs willen verkopen, biedt de SSEW-website een platform onder de volgende volwaarden:

  • de donateur biedt de boekenlijst als een pdf-bestand met contactgegevens (ten minste e-mail adres en/of telefoon) aan het contactadres op de website;
  • de boekenlijst wordt gedateerd en blijft maximaal zes maanden op de website staan;
  • eventuele gebreken aan de aangeboden boeken en/of onjuiste informatie over de boeken zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de aanbieder;
  • de SSEW heeft geen enkele bemoeienis met een eventuele transactie tussen de aanbieder en de koper en staat dus ook niet in voor de volledige nakoming van de gesloten overeenkomsten;
  • dit is een gratis service aan de donateurs van de SSEW;
  • de SSEW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van dit onderdeel van haar website.

overzicht: