Bestuur

BESTUUR
Voorzitter Mr. E.J.M. Rosier
Vice-voorzitter Dhr. H.A.M. van der Linden
Secretaris Drs. T. Sas
Penningmeester Dhr. J. van Raan
Bestuurslid Ir. E.R.J. Wils
Bestuurslid Dhr. M. Nonhebel

Ere-bestuursleden: J.H.J. Andriessen (voorzitter 2001-2011) en Dr. P. Pierik (lid 2001-2015)

 

RAAD VAN ADVIES
Dhr. J.H.J. Andriessen (historisch publicist)
Dhr. prof. dr. H. Klemann (Erasmus Universiteit)
Brigadegeneraal b.d., Prof. Em. J.M.J. Bosch (militair deskundige)
Mevrouw Dr. I. Tames (NIOD)

overzicht: