Belgische censuur

De studiekring Wereldoorlog 1 en 2 pakt in het laatste nummer van 2009 behoorlijk uit. In full color wordt een overzicht gegeven van maar liefst 50 bladzijden van de militaire censuur van het Belgische leger gedurende de 1e wereldoorlog. Deze censuur was noodzakelijk om te voorkomen, dat gevoelige informatie betreffende de posities van de geallieerde troepen in handen van de Duitse inlichtingendienst kwam. Dat het Belgische leger nooit rekening had gehouden met deze situatie blijkt uit het feit dat de censuur pas in Februari 1915 echt op gang kwam. In het eerste jaar werd met name de post van en naar het neutrale Nederland gecontroleerd. Een van de redenen hiervoor was dat in Nederland veel bemiddelaars actief waren die post smokkelden van en naar het bezette Belgie. Van een aantal bestond op zijn minst het vermoeden dat ze niets meer waren dan een onderdeel van de Duitse  inlichtingendienst. Later werd de censuur uitgebreider, en kon iedere verdachte brief worden onderzocht. Er werd overigens niet alleen gekeken naar geschreven tekst, met gevoelige informatie, ook foto’s werden aan censuur onderworpen. Dit werd met een speciaal censuurstempel aangegeven. Naast vele stukken bevat het artikel een lijst met de gebruiksdata van de verschillende censuur nummers.

Voor U gelezen in Filatelie Januari 2010.

overzicht: