Belgische Aktenstukken

Uit de Belgische archieven

Het ligt in de bedoeling op deze SSEW-site een serie brieven te publiceren welke door de Belgische ambassadeurs in het buitenland werden verzonden aan de Belgische minister van Buitenlandse Zaken tussen 1905 en 1914

Deze brieven zijn van belang als bronnenmateriaal voor de voorgeschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Hun betekenis schuilt daarin, dat ze geschreven zijn door vertegenwoordigers van een land dat vanwege zijn geringe omvang slechts toeschouwer was in de ‘grote’wereldpolitiek.

De brieven en rapporten kunnen dan ook beschouwd worden als objectieve diplomatieke uiteenzettingen van de internationale staatkundige situatie vóór het uitbreken van de oorlog in 1914.

De hier volgende rapporten zijn voornamelijk afkomstig van de Belgische ambassadeurs in Berlijn, Londen en Parijs uit de periode 1905-1914 en zijn grotendeels negatief waar het gaat om de door Gr.Brittannië gevolgde politiek.

De brieven werden, nadat de Duitsers Brussel hadden bezet, gevonden in het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken en door de Duitsers uiteraard onmiddellijk gepubliceerd. Dit heeft, na de oorlog natuurlijk geleid tot speculaties en geruchten als zou men deze brieven hebben vervalst. Later onderzoek heeft echter aangetoond dat de brieven wel degelijk authentiek waren.Een soortgelijke situatie trad op nadat de Sovjets de documenten van het Tsaristische ministerie van Buitenlandse Zaken hadden buitgemaakt en deze eveneens publiceerden teneinde aan te tonen dat het Tsaristische regime mede-schuldig is geweest aan het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog.

De Belgische”aktenstukken” samengevat in een document genaamd „Uit de Belgische Archieven 1905-1914, Berichten der Diplomatieke Vertegenwoordigers te Berlijn. Londen en Parijs aan den Minister van Buitenlandse Zaken te Brussel” bevat in totaal 119 ambtsbrieven en loopt van 7 februari 1905 tot 2 juli 1914.

Wij zullen een aantal van deze brieven periodiek publiceren.De volledige serie kunt u ook vinden op de historische site www.hemelbestormer.nl.

overzicht: