De Andere Waarheid

Auteur: J.H.J. Andriessen

Uitgeverij: Aspekt, Soesterberg
3e druk

Cover boekIn 2007 verscheen ‘De Andere Waarheid’ (3e druk) van de hand van J.H.J. Andriessen, historisch publicist, die documenten boven water heeft gehaald en diplomatieke correspondentie en memoires van betrokkenen diepgaand heeft bestudeerd. Hij komt tot gevolgtrekkingen die een vrij schokkend beeld geven van de werkelijkheid. De onderstaande hoofdstukken over de aanloop naar de oorlog zijn op alle essentiële punten gebaseerd op zijn onderzoek, tenzij anders aangegeven.(1) In deel II en III wordt ingegaan op de oorlog zelf. In deel IV en V wordt de afloop en de nasleep gepresenteerd.. (E.C.Bakker)

De derde, herziene en uitgebreide druk is inmiddels verschenen bij uitgeverij Aspekt te Soesterberg. Het boek staat op de examenliteratuurlijst voor het examen VWO in 2008.

1. NRC-Handelsblad

De auteur beschrijft hoe het Duitse Rijk na 1893 herhaaldelijk bakzeil haalde bij diplomatieke crises rond Marokko en de Balkan. Uiteindelijk bleef alleen nog de ten dode opgeschreven dubbelmonarchie als bondgenoot over. Andriessen’s beschrijving van Duitsland’s positie op de ‘binnenlijnen’ is belangwekkend.

2. Nederlandse Bibliotheek Dienst (NBD)

De verdienste van de auteur is dat hij de feiten nauwgezet op een rijtje zet zodat de lezer niet op een dwaalspoor wordt gebracht en in staat is zijn eigen oordeel te vormen.

3. Utrechts Nieuwsblad

De ‘Andere Waarheid’ geeft een nieuwe kijk op het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog.

4. Historicus Dr. D. Stam 14-11-2000

Inzake het Frans-Russisch drijven is Andriessen onweerlegbaar. De verdienste van zijn boek is dat er naast ‘supporting evidence’ ook feiten in staan die zich voor andere interpretaties lenen. Ik ben hoogst tevreden met dit tegendraadse, informatieve en overzichtelijke boek.

5. Historicus Dr. P. Pierik 22-08-2000

Een fantastisch on-Nederlands boek. De auteur is helder, beheerst de bronnen, het is NIEUW, de feiten zo duidelijk gepresenteerd dat aan de vooral Franse voorbereidingen aan WO I weinig twijfel meer kan bestaan. Schokkend zijn de documenten over de omkoping van de Franse pers met Russisch geld. Ik moet nu mijn mening wel bijstellen. Kortom, een eerlijk en geloofwaardig boek, een hele prestatie.

overzicht: