Amerikaans vredesvoorstel in januari 1915!

Harpers Weekly was een gerenommeerd Amerikaans weekblad , dat van 1857 tot 1916 politieke, militaire en sociale opiniestukken publiceerde. In 1916 ging Harpers Weekly op in de „Independent”. Toen de Eerste Wereldoorlog nog geen 5 maanden had geduurd publiceerde  één van de redacteuren, Herman Hapgood, in januari 1915 een opmerkelijk vredesvoorstel.

Als de oorlog zou uitlopen op een uitzichtloze patstelling en steeds meer slachtoffers en economische schade zou veroorzaken, dan zou het instellen van een neutrale zone een goede oplossing voor alle parijen kunnen betekenen.

 

 

 

De neutrale zone zou zich moeten uitstrekken van de Noordzee tot de Middellandse zee. Nederland was al neutraal en  België natuurlijk ook. Elzas Lotharingen had een eigen karakter en was gemengd Frans- Duits zonder nu bij één van deze landen te horen. Voorbij Zwitserland zou het Frans-Italiaanse grensgebied de neutrale zone kunnen completeren.

Na de terugtrekking uit België en Elzas Lotharingen zou een internationale politie in de gehele zone toezicht moeten houden. Deze politiemacht zou onder het toezicht van het internationale arbitragehof moeten staan.

De neutrale zone zou een ideale tussenhandelszone vormen en de basis kunnen zijn voor verdere vredesonderhandelingen. De auteur voorziet wel dat Duitsland de meeste moeite met dit plan zou hebben, het plan zou alleen kunnen slagen als Duitsland door de macht van zijn tegenstanders of door „inwendige beroeringen” zou inzien dat verdere gebiedsuitbreiding niet meer mogelijk zou zijn.

 

Dr. Feddo Hillen

 

Bron:  „Hoe men in Amerika de oorlogsoorzaak wegnemen wil”, Panorama 15 januari 1915.

overzicht: