Activiteiten

Verdieping van de kennis over de Eerste Wereldoorlog vindt niet alleen plaats door het doen van onderzoek en de publicatie daarover, maar ook door een veelvoud van activiteiten die als doel hebben in discussie te gaan met deskundigen die een andere opvattingen over historische gebeurtenissen voorstaan.

Daartoe organiseert de SSEW jaarlijks twee studiedagen, die onder het auspiciën van de Erasmus Universiteit plaatsvinden. Voorts tracht de SSEW de uitkomsten van historisch onderzoek, alsmede de resultaten van Studiedagen, lezingen en conferenties, te koppelen aan Studiereizen naar de diverse fronten, ten einde naast de “rationele kennis” ook de “emotie” proberen in te voelen van hoe het in die oorlog er werkelijkheid aan toeging.

Via de SSEW Nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt worden de donateurs op de hoogte gehouden van de diverse activiteiten die de stichting uitvoert. Daarin worden ook allerhande nieuwe ontwikkelingen aangekondigd die in binnen- of buitenland staan te gebeuren en waarin ook een overzicht wordt gepresenteerd van de nieuwste publicaties en websites m.b.t. de Eerste Wereldoorlog.

overzicht: