Academische stadswandeling in Leuven

Leuven is de oudste universiteitsstad van de Nederlanden. De stad raakte in het midden van de veertiende eeuw in verval.

Het is aan hertog Jan de vierde van Brabant te danken dat er letterlijk en figuurlijk leven in de brouwerij kwam. Hij schonk aan de stad zijn universiteit die geleerden en studenten aantrok. De universiteit floreerde en werd in de zeventiende en achtiende eeuw een bolwerk van katholicisme.

Er is een academische stadswandeling uitgezet die de bezoekers langs de mooiste universiteitsgebouwen voert. Een van de mooiste colleges is het pauscollege dat in 1523 door de enige Nederlandse paus Adrianus de zesde gesticht is.

De meeste colleges liggen aan de Naamsestraat. Volg de route en kom uit aan het Ladeuzeplein bij de  universiteitsbibliotheek. Dit is een neorenaissance gebouw. De Duitsers hadden in 1914 de bibliotheek verwoest en de Amerikanen hebben dit neorenaissance gebouw na de le wereldoorlog aan de universiteit geschonken als vervanging van de door de Duitsers verwoeste bibliotheek. De toren vormt een baken in de stad zols een bibliotheek een baken moet zijn voor de wetenschappers.

Na deze wandeling is het goed toeven op de Grote Markt.

Bron Katholiek Nieuwsblad 29 Januari 2010.

overzicht: