Aanbieding SSEW Kroniek 35 aan webmasters SSEW-website

Uitreiking Kroniek 35Een vast onderdeel van een SSEW-studiedag is de aanbieding van de laatst verschenen Kroniek 1914-1918 over De Grote Oorlog door de voorzitter aan een persoon (of personen) die zich in de ogen van het SSEW-bestuur verdienstelijk heeft gemaakt om de kennis over de Eerste Wereldoorlog in Nederland te vergroten. Het SSEW-bestuur heeft unaniem besloten de Kroniek 35 uit te reiken aan de twee webmasters van de SSEW-website die sinds 2012 de website op vrijwillige basis naast hun dagelijkse werkzaamheden hebben onderhouden. De website werd in 2012 grondig gewijzigd en ondergebracht bij de websitebouwer PROMES te Akersloot. Sander Wegereef, toen werkzaam op het archief in Zaandam en sinds kort in het Scheepsvaartmuseum te Amsterdam, trad in 2012 aan als webmaster. Sander verzorgt nog altijd de krantenberichten op de website. Hij heeft in de zomer van 2016 het stokje overgedragen aan Erwin Heuperman. Erwin is werkzaam bij ‘Over-gemeenten’, een samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Oostzaan en Wormerland. Hij heeft het afgelopen jaar veel tijd gestoken in het invoeren van de indexen van de SSEW-publicaties. Sander kon helaas op 10 november niet aanwezig zijn en heeft de Kroniek 35 per post toegestuurd gekregen. Erwin ontving het boek uit handen van de voorzitter.

Omslag Kroniek 35In de Kroniek 35, uitgegeven bij Aspekt te Soesterberg (ISBN: 978-94-6338-271-7, 272 pagina’s), staan de volgende zeven artikelen:

Yolanda Kortlever - Belgische vluchtelingen in Bergen op Zoom, 1914-1918;

Freddy Vandenbroucke - Ernest Claes: biografisch doorgelicht;

Peter de Leeuw - Leo Faust, Nederlands oorlogscorrespondent tegen wil en dank;

Rian van Meeteren - 1916: het sleuteljaar van de Eerste Wereldoorlog;

Ad van der Logt - Franse soldaatschrijvers over hun ervaringen in Eerste Wereldoorlog;

Freddy Vandenbroucke - Theoloog Teilhard de Chardin, 1881-1955, Jezuïet en poilu;

J.W. Bonebaker - Twee verdienstelijke officieren: N. Bosboom en C.J. Snijders.

De inhoudsopgave wordt binnenkort toegevoegd aan de indexen.

overzicht: