Aanbieding SSEW Kroniek 34 aan projectgroep Het Proces tegen Wilhelm II

Een vast onderdeel van een SSEW-studiedag is de aanbieding van de laatst verschenen Kroniek 1914-1918 over De Grote Oorlog door de voorzitter aan een persoon (of personen) die zich in de ogen van het SSEW-bestuur verdienstelijk heeft gemaakt om de kennis over de Eerste Wereldoorlog in Nederland te vergroten. De keuze voor de voorjaarsstudiedag van 12 mei 2017 was heel eenvoudig en Eugène Rosier reikte Kroniek 34 uit aan de auteurs van het in 2016 uitgegeven boek Het Proces tegen Wilhelm II. De schrijvers van het 520 pagina’s tellende boek zijn: Hans Andriessen (advocaat van Wilhelm II), Paul Mevis (juridische begeleiding), Willem Sinninghe Damsté (aanklager in het proces) en de drie rechters van het hof Jan Reijntjes, Ruud Rosingh en Marijke van de Vrugt. Van de genoemde personen waren Hans Andriessen en Willem Sinninghe Damsté aanwezig op de studiedag.

De anderen ontvingen een exemplaar van Kroniek 34 per post. Tevens ontving voormalig SSEW-voorzitter Anton Kruft een exemplaar voor zijn steun aan dit omvangrijke en langdurige project.

 

In zijn toelichting refereerde Eugène Rosier aan de conferentie gehouden voor de presentatie van het boek op Kasteel Amerongen op 17 februari 2016 en de toespraak van Frits Bolkestein aan het slot daarvan. Hij wees verder op het originele idee van de studie en de moeilijkheid van de uitwerking ervan hetgeen resulteerde in acht jaar noeste arbeid van de samenwerkende groep historici en juristen. Het resultaat, waarin de keizer werd vrijgesproken van vier van de vijf geformuleerde aanklachten, heeft veel publiciteit opgeleverd met presentaties zoals bij het Internationaal Strafhof in Den Haag in oktober 2016 en recenter op 17 maart 2017 in Ieper.

overzicht: