Aanbieding Kroniek 31

Tijdens de SSEW-studiedag van 6 november jl. werd de Kroniek nummer 31 aangeboden aan Eric Wils. Hieronder de woorden van SSEW-voorzitter bij de overhandiging van die Kroniek.

 

De Kroniek nummer 31, die vandaag uitgekomen is willen wij, zoals te doen gebruikelijk, officieel aanbieden aan een voor ons belangrijk man. Een man: die 10 jaar lang de SSEW-Nieuwsbrief heeft verzorgd, die evenzovele jaren zowel ondersteunend als leidend is geweest bij het organiseren van de SSEW Studiereizen, die vele presentaties heeft gegeven op de SSEW Studiedag – ook vandaag weer!

Wie is deze man? Deze man kan niet anders zijn dan Eric Wils.


Eric,


Eric Wils (r.) met SSEW-voorzitter Anton Kruft
(foto: Jos van Raan)

Buiten het feit dat jij de Nieuwsbrief hebt verzorgd, een groot aantal studiereizen hebt georganiseerd en zeer interessante lezingen hebt gegeven, sta je bij ons ook bekend als auteur
- Auteur van de zeer goed verzorgde en inhoudelijke brochures, die gemaakt werden voor de studiereizen;
- Auteur van studies die in de Kroniek zijn verschenen en daar niet alleen;
- Auteur van studies die op onze SSEW-website zijn verschenen en waarvan er in de komende maanden nog meer van zullen verschijnen.
En dit alles geschiedt geheel belangeloos.


De artikelen die je geschreven hebt over de Eerste Wereldoorlog vallen op door een grote mate van precisie (de ingenieur in jou), de gedegen kennis van de Eerste Wereldoorlog, goed taalgebruik en geven vooral een neutrale visie weer – een visie die voor de SSEW zeer ondersteunend is geweest, omdat wij juist proberen van uit een neutraal perspectief de oorlog te beschrijven.

En dan: niet het minst belangrijke; je bent al vele jaren bestuurslid van de Stichting. In de discussies die we hebben sta je bekend als iemand met een eigen opvattingen, meningen en een eigen gedachtegang. Als jij iets vindt, dan vind jij dat ook!! En dat zijn juist de mensen die in een bestuur noodzakelijk zijn, die een eigen geluid laten horen, het niet overal direct mee eens zijn, maar dan ook met alternatieven komen.


Als belangrijk steunpilaar van de SSEW willen we je dan ook de Kroniek nr 31 officieel aanbieden als erkenning voor al hetgeen je voor de SSEW tot nu toe hebt gedaan.

Tekst: Anton Kruft, voorzitter SSEW

overzicht: