1918, week 7 De Carnavalsdagen te Maastricht

Vanwege de Eerste Wereldoorlog werd tussen 1915 tot 1919 het openbaar carnaval op veel plaatsen afgeschaft. Toch lieten mensen zich het feest niet ontnemen. In enkele steden, zoals in Maastricht, werden achter gesloten deuren nog wel gekostumeerde bals en andere feestelijkheden georganiseerd.

Al behooren ze reeds drie jaar tot het verleden, aldus schrijft men ons uit Maastricht, de dagen, dat Prins Carnaval hier gedurende bijna drie etmalen den schepter zwaaide, al heeft het afschaffen van Carnaval reeds eenige keeren een punt van bespreking in den Raad uitgemaakt, en al zijn de tijdsomstandigheden er niet naar om feesten te vieren, toch is het Carnaval en de Maastrichtenaar laat zich die feestdagen niet goedschiks afnemen.

De militaire overheid had het houden van bals verboden. Dadelijk waren de avonden op andere wijze bezet. Zondagavond Fransche comedie van Max Péral, Maandag en Dinsdagavond symphonieconcert met solisten in het theater door het orkest der Stedelijke Muziekschool. En zie, op het laatste nippertje mogen er in sociëteiten gemaskerde en gedequiseerde bals zijn. En zoo prijkt Momustempel weer met zijn aardige spiegelversieringen en zullen er weer de traditioneele pufferkes- en weffelkespartijen gehouden worden en heeft de Maastreechter Staar in zijn feestzaal bals georganiseerd. Het gebulder van Momus geschut blijft achterwege. Maar daarvoor hooren we gisteren en heden verbazend zwaar kanongebulder uit België.

Op het Vrijthof zijn muziekuitvoeringen. De lagere scholen hebben geheel vrijaf, de middelbare en hoogere onderwijs-inrichtingen halve dagen vacantie. Fabrieken werken niet, kantoren zijn gesloten en al mogen er geen gemaskerden op straat, de kinderen loopen met toeters en sommigen gecostumeerd. De restaurants hebben het erg druk, er wordt veel gegeten en gedronken en de Maastrichtenaar heeft zoo goed en zoo kwaad het ging, Carnaval gehouden.

Bron: Algemeen Handelsblad, 12 februari 1918

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: