1918, week 6 Uitgewisselde krijgsgevangenen in Rotterdam

Sindoro als hospitaalschip in 1918Op 4 februari arriveerden in de Rotterdamse haven drie schepen, afkomstig uit Engeland, met daarin tal van uitgewisselde Duitse krijgsgevangenen. Onder hen waren veel gewonde militairen, maar ook veel gewonde burgers. Een deel van hen werd in Nederland geïnterneerd, de rest werd per trein doorgestuurd naar het vaderland Duitsland.

Na een voorspoedige reis zijn gisteravond tusschen 6 ¼ en 6 ¾ uur de stoomschepen Koningin Regentes, Zeeland en Sindoro, met de Roode Kruislichten in top, aan de Lloydkade alhier aangekomen. Zondagochtend waren zijn uit Boston, in Engeland, vertrokken.
Aan boord van de Koningin Regentes bevinden zich 100 Duitsche onderofficieren, die hier ter stede geïnterneerd worden. Een dezer onderofficieren heeft tijdens zijn krijgsgevangenschap in Engeland zijn aanstelling als officier ontvangen. voorts 79 invalieden en 10 mannen van den Duitschen geneeskundigen dienst.


De Zeeland bracht eveneens alleen uit krijgsgevangenschap ontslagen Duitsche militairen aan, onder wie 18 zwaar gewonden, 126, die op krukken loopen, 12 blinden, 22 verminkten, die een arm missen en 5 Duitsche dokters.
De Sindoro heeft aan boord 13 krankzinnigen, onder wie 12 militairen, 21 zwaar gewonde militairen, 268 burgers, die heden naar Hassum, in Duitschland, vertrekken, en 131 burgergevangenen, die te Hattum geïnterneerd worden.

In het geheel zijn er op deze reis 803 personen meegekomen. Vannacht bleven allen aan boord. Hedenochtend vangt de ontscheping aan, en vermoedelijk komt er morgen een hospitaaltrein uit Duitschland voor het vervoer van de verminkten en zwaar gewonden, die tot zoolang in het Roode Kruishospitaal Holland op het Lloydterrein worden ondergebracht.

Onder de uitgewezen burgers zijn Duitschers, die al tal van jaren in Engeland woonden. Velen hebben hun vrouw moeten achterlaten. Onder hen is ook een oud man, jaren geleden ritmeester bij de cavalerie in het Duitsche leger. Na zijn ontslag als zoodanig ging hij naar Engeland, waar hij als instructeur van Engelsche officieren zijn brood verdiende.

De uitgewisselde militairen maken deel uit van leger en vloot en werden meest in het begin van den oorlog krijgsgevangen gemaakt.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 5 februari 1918

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

Bron afbeelding: www.studiegroep-zwp.nl/schepen2/Afb-Rott-Lloyd/Sindoro/Sindoro.htm

N.B. Evelyn De Roodt schreef over deze uitwisseling van krijgsgevangenen in Rotterdam. Deze bijdrage verscheen in de SSEW-bundel Rotterdam en de Eerste Wereldoorlog, pagina: 355 t/m 379.

 

overzicht: