1918, week 2 Joffre als schrijver

Joseph Joffre (bron: www.wikipedia.com)Joseph Jacques Césaire Joffre was in de eerste jaren van de Grote Oorlog opperbevelhebber van het Franse leger. In de Slag bij Marne wist hij in 1914 de Duitse opmars te stoppen. Na de Slag bij Verdun in 1916 werd hij echter vervangen door generaal Robert Nivelle. Toch zou Joffre in 1918 een zetel in de Academie Française bemachtigen. De Telegraaf dook daarbij in zijn verleden als schrijver en militair, naar aanleiding van een artikel in de Franse krant Matin.

Men moet niet denken, zegt de „Matin”, dat maarschalk Joffre, die weldra lid van de Académie Française zal zijn, nimmer de pen heeft gehanteerd. In 1895 verscheen er van zijn hand een werkje, getiteld: „De operaties van de colonne Joffre voor en na de bezetting van Tomboektoe (Soedan)”. Het is merkwaardig, te lezen, hoe de commandant Joffre voorbereid werd voor den grooten strijd, dien hij later zou hebben te leiden. destijds bestond zijn heele leger uit 16 officieren en 380 manschappen, onder wie 352 inboorlingen.

Boek Joffre 1895 (bron mediatakelot.com)Het eerste peloton, vertelt de luitenant over den slag tegen Niafvenke, rukt op en opent het vuur; het tweede blijft in reserve. Onmiddellijk na onze eerste salvo’s snellen de lieden van Niefvenke vooruit en werpen zich op onze lienies. Een groep ruiters tracht onzen rechtervleugel te omslingelen.
Luitenant Frèrejan ontdekt het bijtijds en weet hen met geweervuur tot staan te brengen. Het eerste peloton stuit eveneens den frontaanval, hoewel deze met groote kracht werd ondernomen.
Verder heeft de maarschalk nog een boek over Madagascar geschreven, maar dit is nergens meer te vinden.

Doch is het wel noodig, vraagt de „Matin”, naar deze oude werken terug te grijpen, om entrée van den generaal in de academie te wettigen? Hoeveel académiens kunnen zich op een zoo onsterflijke bladzijde beroepen als de legerorder van de Marne? Iedere troep, die niet meer voorwaarts kan, moet zich liever op de […]* zelf laten dooden dan terugwijken…?

Bron: De Telegraaf, 8 januari 1918

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

* helaas onleesbaar in de originele krant

overzicht: