1918, week 17 De dood van de Rode Baron

Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen, tijdens de Eerste Wereldoorlog bekend als de Rode Baron, was Duitslands bekendste gevechtspiloot. Deze bekendheid had hij vooral te danken aan de grote successen die hij boekte als vliegenier; tachtig overwinningen had hij op zijn naam staan. Op 21 april 1918 ging het echter mis. Zijn opvallende rode Fokker Dr.I werd uit de lucht geschoten, Von Richthofen was dodelijk getroffen. Diverse berichten in het Algemeen Handelsblad van 23 april.

Von Richthofen
Londen, 21 April (Reuter) Reuter’s bijzondere correspondent bij het Britsche leger in Frankrijk meldt, dat baron Von Richthofen, de bekende duitsche vlieger, is neergeschoten en gedood in het dal der Somme.


De dood v. Richthofen
De oorlogscorrespondent van de „Daily Chron.” meldt, dat Zondag v. Richthofen’s eskader van ongeveer 30 vechtmachines boven de Britsche stellingen nabij het Sommedal verscheen. Na een korte schermutseling vloog hij plotseling in noordelijke richting; spoedig waren ongeveer 50 Britsche en Duitsche machines met elkaar in gevecht, van alle kanten kwamen nog machines aanvliegen om zich in het melée te mengen, zoodat het onmogelijk werd de strijders nog te onderscheiden. Von Richthofen zag men 150 voet boven den grond vliegen toen zijn machine neerstortte in het volle gezicht van den vijand. Toen men zijn lijk vond, bleek, dat hij nabij het hart getroffen was.


Begrafenis von Richthofen
Reuters bijzondere correspondent bij het Brische leger in Frankrijk seint d.d. 22 April: Hedenmiddag werd baron v. Richthofen met militaire eer ter aarde besteld. De begrafenis was een zeer indrukwekkend schouwspel. De gevallen vlieger ligt begraven op een mooi klein kerkhof, niet ver van de plaats waar hij is neergeschoten. Een afdeeling Engelsche aviateurs bracht de militaire eerbewijzen.

Bron: Algemeen Handelsblad, 23 april 1918

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

Begrafenis van Von Richthofen (video)

overzicht: