1918, week 16 Keizer Wilhelm aan keizer Karel

Op 12 april 1918 stuurde de Duitse keizer Wilhelm een telegram aan zijn Oostenrijkse ambtsgenoot Karel (foto rechts), waarin hij hun vrienschappelijke banden en hun gemeenschappelijke belangen van de oorlog nog maar eens bevestigde.

Weenen, 12 April. (Korr. bureau.) De Duitsche keizer heeft keizer Karel het volgende telegram gezonden:

Ontvang mijn allerharterlijksten dank voor je telegram, waarin je de bewering van den Franschen minister-president over je positie ten opzichte van de Fransche aanspraken op Elzas-Logheringen als totaal onhoudbaar van de hand wijst en opnieuw de solidairiteit van belangen in het licht stelt, die tusschen ons en onze rijken bestaat.

Ik haast me, je te zeggen, dat zoo’n verzekering m.i. van jouw kant volstrekt niet noodig was, want ik heb er geen oogenblik aan getwijfeld, of jij hebt onze zaak in dezelfde mate tot de jouwe gemaakt als wij voor de rechten van jouw monarchie opkomen. De heete, maar voorspoedige gevechten van de afgelopen jaren hebben dit voor ieder, die wil zien, duidelijk bewezen. Ze hebben den band maar vaster aangehaald.

Onze vijanden, die in eerlijken strijd tegen ons volstrekt niet op kunnen, schikken voor de onzuiverste noch laagste middelen terug. Daar moeten wij ons nu eenmaal bij neerleggen. Maar op ons rust een zwaarder taak, n.l. de plicht om de vijanden op alle gevechtsterreinen onbekommerd aan te pakken en verslaan.

 

In trouwe vriendschap,
Wilhelm.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13 april 1918

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

Bron afbeelding: nl.wikipedia.org/wiki/Karl_I_van_Oostenrijk

overzicht: