1918, week 15 Uitgewisselde krijgsgevangenen

Op de Lloydkade in Rotterdam arriveerde op 8 april 1918 een trein vol Engelsche krijgsgevangen uit Duitsland. De trein maakte onderdeel uit van een krijgsgevangenruil. Via Aken en Venlo waren de Engelsen naar Rotterdam gebracht, waar zij zouden worden verzorgd alvorens terug te keren naar Groot-Brittannië. Dezelfde krant meldt ook de terugkeer van kinderen naar hun Duitsland.

Kwart voor tienen gisteravond reed een gewone Hollandsche trein met uitgewisselde Engelsche krijgsgevangenen het terrein van de Rotterdamsche Lloyd aan de Lloydkade alhier binnen.
De heer D.T. Ruys heeft met dr. A.K. Bosman deze menschen te Venlo overgenomen, waar zij met een gewonen Duitschen passagierstrein uit Aken werden aangebracht. Een hunner was bij aankomst aldaar zoo ziek, dat hij te Venlo moest achterblijven. Daar is hij in het hospitaal opgenomen. Ook schout bij nacht Vorstman was in den trein.

Onder deze krijgsgevangenen zijn acht zwaar gewonden, een aantal die op krukken loopen, verscheidene licht gewonden, een blinde en 10 hospitaalsoldaten. Het geheele transport telt 99 personen, allen onderofficieren en soldaten.
Bij aankomst van den trein aan de Lloydkade wachtte dr. J. Sanders met zuster A. van der Stadt, de directrice van het Roode Kruishospitaal in de loods Holland, met haar helpster de gewonden op. Daar waren ook majoor dr. Dutilh, commissaris van het Roode Kruis voor Rotterdam en de leden van het damescomité van het Roode Kruis, mevrouw Halbertsma, mevrouw Kleyn van Willigen, mevrouw Wilkens en juffrouw Milders.

Door aller goede zorgen ws de trein binnen het half uur uitgeladen en aan allen een plaatsje in het hospitaal ingeruimd. Daar blijven zij om einde dezer week met de hospitaalschepen naar Engeland terug te keeren.


Duitsche kinderen

Gistermorgen zijn uit Arnhem, met den trein van 10 u. 23, 200 Duitsche kinderen weer naar hun vaderland vertrokken.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 9 april 1918

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: