1918, week 11 Vrouwendemonstratie in Maastricht

Een bericht, dat niet direct raakte aan het oorlogsgeweld, maar dat wel degelijk tekenend was voor de situatie in maart 1918. Er was een groot gebrek aan zeep in ons land, waar, als gevolg van de Spaanse griep, de medische toestand toch al zorgelijk was. Dit had uiteraard grote gevolgen voor de hygiëne van de mensen. Een groep vrouwen in Maastricht kwam in opstand.

(Van onzen correspondent)

Maastricht, 6 Maart.

Als een bewijs hoe groot hier de zeepnood is, kan dienen, dat gistermorgen spontaan zich eenige vrouwen voor het stadhuis verzamelden en luid klaagden, dat er geen zeep te krijgen was en dat ze de wasch niet konden doen. weldra stond de markt zwart van ‘t volk en ging eenige vrouwen het stadhuis binnen om hun beklag over de zeepdistributie te doen. De burgemeester was uitstedig.

Onverrichter zake kwamen de vrouwen na eenigen tijd terug. Nieuwsgierige kreten klonken op uit de volksmenigte en een der vrouwen schreeuwde luid van het bordes van het stadhuis, zoodat het over de heele markt hoorbaar was:
„De burgemeester heet gezag veer zouwen ens humme nog mer ins veur ein week umkiere!”
(De burgemeester heeft gezegd, wij zouden ons hemd nog maar eens voor een week omkeeren.)
’s Middags kwamen de vrouwen nogmaals terug, maar ook toen was de burgemeester niet te spreken.

Bron: De Telegraaf, 7 maart 1918

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: