1918, week 10 De Glenart Castle

Hospitaalschip Glenart Castle (bron: www.wikipedia.nl)Het Britse HMHS (Her Majesty’s Hospital Ship) Glenart Castle werd op 26 februari 1918 door een Duitse U-Boot getorpedeerd. Ondanks de oorlogssituatie, waren er duidelijke afspraken over het niet-aanvallen van hospitaalschepen binnen bepaalde zones op zee. Het schip was duidelijk herkenbaar als hospitaalschip het feit dat de Duitsers deze afspraak hadden geschonden werd aan Britse zijde dus als een ernstige schending van het oorlogsrecht gezien.

Londen, 28 Februari (Reuter) Officieel:
Onder eede afgelegde verklaringen, onafhankelijk van elkaar door twee overlevenden van de Glenart Castle afgelegd, stellen het buiten twijfel dat het schip in den grond is geboord door een vijandelijke duikboot, die binnen tien minuten, nadat het getroffen werd binnen den afstand, waarover de stem draagt, opgemerkt werd.

Het heele aantal vermisten bedraagt 153, dat der gerredden tot nu toe 29. Aan boord waren bemanning: 120, koninklijk militair medisch koprs: zeven, verpleegsters: acht en andere leden van het korps: 47, het heele aantal opvarenden 182. Van de bemanning waren gered 23 en van de hospitaalsoldaten vier.

 

Londen, 28 Februari (Reuter)
Reuter verneemt van wel ingelichte zijde, dat het hospitaalschip Glenart Castle werd getorpedeerd binnen het gebied, dat de Duitschers zelf tot een vrije strook hadden verklaard. Deze daad maakt dus inbreuk op de Duitsche beloften buiten bepaalde scherp afgepakende grenzen geen hospitaalschepen tot zinken te brengen.

Toen het hospitaalschip Rewa in de eerste maanden van Januari werd getorpedeerd, poogde men aan te toonen, dat niet een torpedo het schip in den grond had geboord, maar dat het op een mijn was geloopen. Dit werd destijds duidelijk weerlegd.
Het tot zinken brengen van de Glenart Castle is een bewijs te meer, indien dat noodig ware, van de mate, waarin de Duitsche duikbootkommandanten rekening houden met de toezeggingen hunner regeering. Men vindt, dat men zich in de onzijdige landen Duitschland’s niet nagekomen beloften moet te binnen brengen, als met er Hertling’s laatste rede leest en overweegt.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1 maart 1918

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

Meer informatie over HMHS Glenart Castle op Wikipedia

overzicht: