1917, week 6 Honger-opstootjes te Wezel

Er was een voedselschaarste begin 1917. In het Duitse Wezel, niet ver van de Nederlandse grens, leidde dat tot een opstand van de vrouwen. Zij kregen geen aardappelen van de boeren en besloten ze daarom zelf maar te gaan halen. Deze opstand werd door het militaire gezag met harde hand neergeslagen.

(Van onzen correspondent). VAN DE OOSTGRENS. 5 Febr.
Nederlandsche arbeiders, die in de Rijnprovincie arbeiden en des Zondags in hun gezin hier te lande vertoeven, hebben ons medegedeeld, dat in de afgeloopen week te Wezel aan den Rijn een oproer heeft plaats gehad. Honderden vrouwen uit het volk trokken in optocht naar het stadhuis en smeekten den burgemeester om aardappelen, zeggend dat er nog genoeg voorraad was, doch dat de aardappelen door de boeren werden vastgehouden.

De burgemeester antwoordde, dat er geen aardappelen meer waren en de boeren dit voedsel niet achterhielden. Hij gaf den vrouwen den raad te eten gele koolraap als Ersatz voor aardappelen en daarnaast witte koolraap als groente.

De vrouwen weigerden het smakelijke en voedzame van een dergelijk middagmaal te erkennen en zeiden dan zelf wel aardappelen te zullen halen. Ze staken den Rijn over en deden een inval in een dorp aan de overzijde van de rivier, waar zij de aardappel-kuilen plunderden.

Al spoedig rukten op hoog bevel militairen en politiemannen aan, die de vrouwen uit elkander geranseld hebben. Het moet daarbij beestachtig zijn toegegaan. Verscheidene vrouwen werden met de gummistok of de geweerkolven zoo mishandeld, dat ze bewusteloos in de kuilen neervielen en later naar het ziekenhuis zijn overgebracht.
Onze zegslieden deelden het bovenstaande mede als één staaltje uit vele in Duitschland. Dergelijke opstootjes moeten op tal van plaatsen herhaaldelijk voorkomen.

Bron: De Telegraaf, 7 februari 1917

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: