1917, week 51 Christmas voor de Tommy's

Kerstmis 1917 zou de vierde achtereenvolgende kerst in oorlogstijd worden. Het zou de laatste kerst worden tijdens de Grote Oorlog, al wist men op dat moment natuurlijk nog niet dat kanonnen een klein jaar later zouden zwijgen. Ook de Britse geïnterneerden in Groningen waren deze kerst opnieuw niet thuis. Voor en door hen werd een groots kerstfeest georganiseerd, zoveel mogelijk in Britse stijl, inclusief een speciaal kerstoptreden van de Timbertown Follies.

(Van onzen correspondent.)
GRONINGEN, 24 Dec. Hedennacht, als de Martinitoren zijn twaalf slagen over Gruno’s veste heeft doen dreunen, zal het Kerstfeest van de Engelsche geïnterneerden in Groningen worden ingeluid.

Men zal zich dan in de recreatiezaal vereenigen, waar de Brass Band het muziekkorps van de Tommy’s zich zal doen hooren. Kerstgebak zal genuttigd worden. Helaas ditmaal zal de echte Engelsche whisky vervangen moeten worden door een echte Hollandsche drank en nadien, zoo verzekerden ons in het late avonduur onze Engelsche vrienden, zal er naar hartelust worden gedanst op den Eersten Kerstmorgen, en zullen commodore Henderson, overste Termaat, commandant van het Engelsche interneeringskamp, vergezeld van de Engelsche en Nederlandsche officieren, zich naar de hutten der manschappen begeven om hen den Kerstgroet te brengen.

Die Kerstgroet is trouwens vandaag reeds in de pers van de Engelsche geïnterneerden gebracht, en naast „A happy Christmas” brengt zij den wensch, dat de Tommy’s het volgende Kerstfeest weer in Engeland zullen mogen vieren. Intusschen wordt op den Eersten Kerstmorgen in de kerk van de geïnterneerden Christmas met een plechtige godsdienstoefening ingewijd. Rev. Cumpsty zal de Kerstpreek houden, terwijl tal van „Christmas Carols” dien plechtigen dienst zullen opluisteren.

Des middags heeft een Kerstmaaltijd plaats. Helaas, men weet, geschenken van thuis zullen de Tommy’s dit jaar niet kunnen krijgen, maar toch zal de traditioneele plumpudding en roastbeef niet ontbreken, zal het Kerstgebak worden opgediend en zullen de geïnterneerden onthaald worden op bier, limonade, tabak, sigaren en sigaretten.
Woensdag zal des avonds door de Timbertown Follies een Kerstmisvoorstelling in het interneeringskamp worden gegeven. De Follies zullen met „aordige groeneger dames” een revue opvoeren, getiteld: „All right on the night.”

Zoo ziet men, dat al zullen ook op deze Christmas de Tommy’s veel moeten missen, van dat, wat ze vroeger in Engeland genoten, zij toch het feest niet geheel en al onopgemerkt behoeven te vieren.

Bron: De Telegraaf, 25 december 1917
Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl
Bron afbeelding: www.pinterest.com

overzicht: