1917, week 50 Vuile taal

Anno 2017 zijn de #MeToo-discussies in volle gang, maar wederom is er niks nieuws onder de zon. Precies honderd jaar geleden plaatste Het Volk een bericht, overgenomen uit het matrozenblad Het Anker. Hierin werden met name gemobiliseerde soldaten verzocht zich netter te gedragen tegen vrouwen en meisjes en geen ‘vuile taal’ meer bezigen. De verveling tijdens de mobilisatie werd gezien als één van de oorzaken van hun ‘onzedelijke’ gedrag.

In het matrozen blad ‘Het Anker’ schrijft T. v. M.-M., waarvan wij zeker weten dat we door overname ervan velen vrouwen en meisjes een genoegen doen:
Ik ben een vrouw en als vrouw wilde ik een vraag richten tot alle mannen, wien dit blad in handen komt. Hoe dikwijls gebeurt het ons, dat wij vrouwen, hetzij in de stad, hetzij op buitenwegen, een kleiner of grooter groep militairen tegenkomen. Tien tegen één dat wij uit hun mond vuile praatjes moeten aanhooren, die ons kwetsen, die ons heel onaangenaam zijn en die u mannen, niet tot eer strekken, integendeel.

Ik wil hiermee niet zeggen, dat soldaten zooveel slechter zijn dan burgerjongens, maar het schijnt wel dat de mobilisatie, die zoovelen leege tijd te veel gaf met verveling en lanterfanten, hen ook niet beter heeft gemaakt en vandaar onze ondervinding.

En nu een vraag. Gij, die dit leest, doet mogelijk ook mee aan het toeroepen van een vuil woord, aan een voorbijgaande vrouw of meisje; erger misschien, gij onthaalt haar in uw gezelschap op vuile grappen. Misschien beseft ge het niet eens, dat gij ons kwetst, misschien doet ge er aan mee, omdat nu eenmaal uw makkers het ook doen. In dat geval vraag ik u: doe het niet meer! Denk er voortaan bij en laat vrouwen en meisjes ongemoeid voorbij gaan. En als ge kunt, belet uw kameraden voort te gaan met hun slechte gewoonte.

Gij houdt u zelf er door op hooger zedelijk peil en wij, vrouwen en meisjes, zullen er u dankbaar om zijn.

Bron: Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartij, 13 december 1917

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: