1917, week 46 Werkdwang voor vrouwen en kinderen in Vlaanderen

De Telegraaf maakte melding van grootschalige dwangarbeid door de Duitsers. Belgische vrouwen en meisjes werden gedwongen ingezet bij militair werk, de aanleg van een vliegveld en het laden en lossen van treinen op het station. Mannen werden voornamelijk ingezet bij het kappen van bossen ten behoeve van brandhout en houtskool voor munitie.

Nog krassere maatregelen

Zoo juist vernemen wij weer ernstig nieuws uit het zoo ongelukkige, afgesloten, étappegebied van Vlaanderen. Over schandelijke schending van burgerlijke rechten. Vroeger deelden we reeds eenige bijzonderheden mede over Duitschen werkdwang. Tegenover vrouwen bepaald die arbeid zich nog hoofdzakelijk tot wasschen, naaien en akkerbedrijf, thans verplichten de Duitschers veel vrouwen en meisjes tot gewoon militair werk, vroeger door soldaten verricht. We vreezen niet de minste tegenspraak op de feiten, welken we hier mededeelen.

Te Castre, tusschen Leie en Schelde, op ‘t scheiden van West- en Oost-Vlaanderen, leggen de Duitschers een nieuw vliegplein aan. Hier moeten vrouwen en meisjes materiaal aanvoeren en den bodem effenen. De ongelukkigen komen van Fiegem, Waermaerde en andere dorpen in den omtrek. Voor onwilligen zijn er evenals bij de mannen, strafbataljons samengesteld. Zoo handelen de Duitschers tegenover Vlaamsche vrouwen en meisjes. De mannen en jongelingen in die streek tusschen Leie en Schelde krijgen natuurlijk ook hun werk. Met honderden arbeiden ze op den Kluisberg in de prachtige bosschen rond Berchem, Ruien, Amougies. Ze moeten er de boomen vellen, zoo bekend bij de toeristen. Toppen en takken worden voor brandhout verkocht en uit de stammen brandt men houtskool voor munitie. Veel mannen worden ook van hier naar Frankrijk gestuurd. Anderen werken in een voormalige pannenfabriek, nu kruithuis. Toen er onlangs bommen op deze fabriek geworpen werden, vielen er onder de burgers, die er moesten werken, slachtoffers.


Nog een feit over werkdwang tegenover vrouwen en meisjes, nu uit een ander gewest te Seyseele, ten Oosten van Brugge, moeten vrouwen en meisjes aan het station laden en lossen. Ook hier weigerde men, maar soldaten haalden de onwilligen op. In tal van gemeenten zijn lijsten van vrouwen en meisjes aanglegd, die voor den arbeid geschikt zijn. Men kiest vrouwen zonder kinderen. In dorpen rond Kortrijk is ‘t nog niet voldoende vrouwen en meisjes op te eischen om kleederen voor de Duitsche soldaten te naaien of te herstellen, maar velen moeten haar eigen naaimachine medebrengen. Zulke feiten kunnen we ook uit Ingelmunster melden. ‘t Gaat dus als bij den werkdwang der mannen. Driester en driester treedt de Duitsche militaire overheid op.

Bron: De Telegraaf, 11 november 1917

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: