1917, week 45 Duitse manschappen

Begin november 1917 maakte het Franse persbureau Havas de balans op van de slagkracht van het Duitse leger. Het concludeerde dat de Duitsers - met name als gevolg van de bemoeienis van de Amerikaanse troepen aan het Westfront - een grote slijtageslag hebben geleden doordat zij veel extra manschappen hebben moeten inzetten.

Het Havas-agentschap is naar aanleiding de gewichtige gebeurtenissen op het front gaan uitrekenen hoeveel mannen Duitschland nog als legermacht beschikbaar heeft.

Duitschland, aldus het telegram, beschikte bij het begin van den oorlog over ongeveer 10 millioen bruikbare mannen. Wanneer dit totale aantal wordt verminderd met het aantal mannen, die werden afgedankt, die uitstel verkregen of in het buitenland vertoefden, kan het effectief, waarover Duitschland bij de mobilisalie van Augustus 1914 beschikte, op 6 ½ millioen man worden geschat.

In October 1917 werd het effectief met zes nieuwe lichtingen (1914 tot 1919) vermeerderd, d.w.z. 2 ½ millioen man, die aan de 6 ½ millioen, welke in 1914 beschikbaar waren, moeten worden toegevoegd, alhoewel er rekening moet worden gehouden met het aantal buiten gevecht gestelde strijders. Volgens de laagst gestelde schatting bedragen de Duitsche verliezen vier millioen man, terwijl zich ongeveer een millioen in het binnenland bevindt (de gewonden en de in het depot verblijvende soldaten).

Havas stelt vervolgens de vraag of deze beschikbare krachten voor Duitschland voldoende zullen zijn voor het nieuwe oorlogsjaar. De Duitschers verloren gemiddeld 1,200,000 man per jaar. Dit cijfer zal op zijn minst in 1918 worden bereikt. Wanneer de Duitschers den strijd willen voortzetten, moeten zij over een reserve van 2 millioen man beschikken. Dit cijfer is niet overdreven, wanneer men bedenkt dat de steun van het Amerikaansche leger op het westelijk front de slijtage van het Duitsche leger zal doen toenemen.

Havas vindt daarom den toestand voor den vijand ernstig en acht het waarschijnlijk, dat deze thans zijn laatste troef uitspeelt.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant (Ochtendblad), 7 november 1917

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: