1917, week 44 Mata Hari (2)

Twee weken na de executie van Mata Hari, was zij nog steeds onderwerp van gesprek in de kranten. De krant Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië was ongemeen fel in haar reactie - Mata Hari had van 1897 tot 1902 in Nederlands-Indië gewoond - op de executie.
Zij verwijzen ook naar Douwes Dekker, die tijdens de oorlog door de Britten werd gearresteerd. De Telegraaf plaatste op 30 oktober een reactie van het Franse persbureau Havas op de executie. Als reactie op kritiek uit Duitsland, vergeleken deze executie met die van Edith Cavell in 1915.

Zoo is het!

Over het dood-schieten van Mata Hari, merkt de Javapost juist en scherp op:
„Het kan raar verloopen met Indische menschen. Mata Hari gefusilleerd, Douwes Dekker in het gevang. Beiden om spionnage in het belang van Duitschland. En wat hebben vroeger beiden kabaal geschopt!
De slotscène van een paar onchristelijke tragi-comedianten.”

Zoo is het. Reclame-helden, rond zich zelf tollende egoïsten, voor niets terugdeinzend als het gaat om zich zelf, al zouden naties er voor in het ongeluk worden gestort.

In lustelooze tijden als vóór den grooten oorlog, heeft dit soort menschen succes. In groote perioden als waarin wij thans leven, waarin in den smeltkroes van het wereldgebeuren de menschheid gezuiverd wordt van het schuim, en alleen het zuivere goud overblijft, komen de Mata Hari’s en Dekker’s tot het Judas-einde dat zij verdienen.

Bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 29 oktober 1917

De veroordeling van Mata Hari

PARIJS, 29 October. De Duitschers blijven nog steeds hameren op de zaak-Mata Hari en verklaren, dat onze autoriteiten de danseres reeds in Juli hadden veroordeeld en pas in October lieten terechtstellen. Wij erkennen dat wij minder summier te werk gingen dan de Duitschers b.v. met miss Edith Cavell deden, die zich waarschijnlijk ook niet beklaagd zou hebben, als men haar een weinig langer had laten leven.

Thans wijzen zij ons triomfantelijk op een nieuw proces, waarin een Nederlandsche onderwijzeres, die naar het heet, spionnage ten voordeele van Frankrijk zou hebben gepleegd, „slechts” zes jaren celstraf kreeg.
Meenen de Duitschers soms, dat zij, door een Nederlandsche onderwijzers te hebben gespaard, die wel niet zeer schuldig zal zijn geweest, te verontschuldigen zijn wegens den laffen moord op Edith Cavell, die volstrekt geen verraad of spionnage had gepleegd, maar slechts eenige gevangenen had laten ontvluchten?

Miss Cavell handelde uit vaderlandsliefde — Mata Hari pleegde verraad, dat velen menschen het leven heeft gekost, en dit heeft zij bekend. Het verschil is grenzeloos groot. — (Havas.)

Bron: De Telegraaf, 30 oktober 1917

Bekijk de volledige kranten op www.delpher.nl

Bron afbeelding: Wikipedia

overzicht: