1917, week 40 Vreemde vliegmachines

Op 1 oktober 1917 meldde de Nieuwe Rotterdamsche Courant diverse voorvallen van Franse en Duitse vliegtuigen boven het neutrale Nederlandse luchtruim. Met name in de grensgebieden met België en Duitsland kwamen deze grensoverschrijdingen voor. Er werd dan ook niet geaarzeld om afweergeschut in te zetten. Gevangengenomen piloten werden in een interneringskamp geplaatst.

De Zaterdag onder Zuidzande gedaalde vliegmachine is een fonkelnieuwe Fransche tweedekker en gemerkt B. 1124, afgeleverd 17 September 1917. Het vliegtuig ligt over den kop geslagen in het land en de schroef is in den grond stuk geslagen. Het is bewapend met een machinegeweer. De beide inzittende officieren waren Engelschen en zijn gisteren naar het interneeringskamp te Groningen overgebracht.

Men meldt ons nader uit Millingen, dat het Donderdag bij Doornenburg gesignaleerde vliegtuig, bij Millingen over de grens kwam, zijn tocht om de Noord van het fort bij Pannerden vervolgde. Te Doornenburg schijnt de vlieger een noodlanding te hebben moeten doen, maar reeds tien minuten later keerde het vliegtuig alweer terug. Toen het Oostwaarts het fort gepasseerd was, is geschoten door het fort, door een politieboot, die daar op de rivier lag en door een schildwacht op den dijk.


Uit Oostburg meldt meldt men ons:
Zaterdagmiddag is, toen er hevig op de passeerende vliegmachines werd geschoten met het Hollandsche afweergeschut en van de Belgische grens met het Duitsche afweergeschut een projectiel gevallen nabij deze gemeente in een bietenveld van den landbouwer A. Buijck. Het projectiel is diep in den grond gedrongen en daar ontploft; ter plaatse werd een gat van ongeveer 2 meter geslagen. De meeste stukken zijn door de militairen opgedolven en in beslag genomen. Vermoedelijk is bet projectiel van Duitschen oorsprong, hoewel dit nog niet met zekerheid kan vastgesteld worden.


Heden zijn weer, tusschen twaalf en een uur, verschillende vliegmachines op zeer groote hoogte boven deze gemeente gevlogen. Ze kwamen uit noord-westelijke richting, gingen naar het zuiden en zijn daarop weer teruggekeerd.


In een door een dienstfeil vertraagd telegram wordt ons van Hoek van Holland gemeld, dat een Duitsch watervliegtuig Zaterdagmorgen eenige malen boven het onderzoekingsvaartuig voor den Waterweg heeft gekruist en daarna in Westelijke richting verdwenen is.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1 oktober 1917

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: