1917, week 4 De begrafenis der Duitsche gesneuvelden

De lichamen van een aantal gesneuvelde Duitse militairen, omgekomen op een torpedoboot, werden op zaterdag 27 januari 1917 onder begeleiding van hun nabestaanden naar hun vaderland teruggebracht om daar te worden begraven. Andere gesneuvelden werden op de algemene begraafplaats in IJmuiden begraven. Ook in het neutrale Nederland vond deze plechtigheid wel met ‘militaire eer’ plaats.

Naar wij vernemen zal de begrafenis van de te IJmuiden dood aangebrachte, of sedert overleden schepelingen van de Duitsche marine plaats hebben op Zaterdag a.s. Met den trein van 1 u. 5 min. zullen de overledenen, die door hunne familie naar Duitschland worden vervoerd, daarheen worden overgebracht, terwijl de teraardebestelling van de overigen te 2 uur te IJmuiden zal geschieden.

Men seint ons uit IJmuiden: De begrafenis van de hier aangebrachte lijken der op de Duitsche torpedoboot gesneuvelden is nu definitief bepaald op aanstaanden Zaterdag. Des middags twaalf uur zal de eerste stoet het tot rouwhuis ingerichte, dienstgebouw van de gemeente aan het Willemsplein verlaten om de kisten, welke de stoffelijke overschotten van den korvettencommandant Schultz en den officier Faust bevatten naar het station der Hollandsche Spoor te vervoeren, teneinde rechtstreeks naar Duitschland te worden gezonden.


Of het lijk van den officier Hannover hier begraven zal worden dan wel vervoerd naar Duitschland is nog niet vast, bepaald. Uit voorzorg heeft men het lijk thans reeds in een zinken kist gelegd om desgewenscht een verder vervoer mogelijk te maken.

De tweede stoet met de lijken der gesneuvelde andere schepelingen verlaat om twee uur het rouwhuis en gaat dan langs het Duitsche vice-consulaat naar de Algemeene Begraafplaats alhier. De commissaris van politie heeft voor deze plechtigheid uitgebreide maatregelen van orde vastgesteld. Het zal onder meer verboden zijn met den mede te loopen. Ook het Willemsplein en de omliggende straten zullen geheel worden afgezet teneinde een hinderlijk opdringen van het nieuwsgierige publiek te voorkomen. Een zelfde maatregel van orde zal worden genomen. Zooals reeds vroeger gezegd zal de geheele plechtigheid met militaire eer geschieden. Het schip ligt nog steeds op zijn oude plaats in de buitenhaven in afwachting eener beslissing van onze Regeering.

Bron: Algemeen Handelsblad, 26 januari 1917

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: